15 februarie 2019 - Comunicat F.C.E.R.

Prejudiciu grav adus patrimoniului iudaic și Sinagogii din Siret

 

Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic (FCER-CM) a aflat cu stupoare și revoltă că un site din Israel anunța luni, 11 februarie 2019, programarea unei licitații pentru vânzarea Aron Kodeș-ului (Chivotul Sfânt) al Sinagogii din Siret.

După cum sublinia președintele Comunității Evreiești din Rădăuți, Aron Kodeș-ul Sinagogii din Siret a fost recent restaurat (vara anului 2016).

După verificările făcute de urgență de FCER-CM, inclusiv cu ajutorul unui expert, rezultă că există diferențe între Aron Kodeș-ul original și cel existent în prezent în Sinagoga din Siret. Concret, expertul a afirmat că „se poate susține că piesa prezentă acum în Sinagogă este o altă piesă decât cea originală”.

În urma acestor prime demersuri, în ziua de vineri, 15 februarie, FCER-CM a formulat o plângere penală, depusă la Poliția din localitatea Siret.

De asemenea, pentru a evita vânzarea unei valoroase piese aparținând atât patrimoniului iudaic, cât și celui național român, a fost transmisă o solicitare de blocare a licitației.

În funcție de evoluția verificărilor, vor fi sesizate și organele israeliene abilitate prin lege să întreprindă o astfel de anchetă penală pe teritoriului Statului Israel.

Vom reveni cu detalii, în funcție de evoluția anchetei.

Dr. Aurel Vainer

Președinte

 

PRESS RELEASE


Serious damage brought to the Jewish heritage and to the Siret Synagogue

 

It is with deep sadness and revolt that the Federation of Jewish Communities of Romania (FEDROM) has learned that a web site in Israel announced a tender for the sale of the Aron Kodesh (Holy Ark) of the Siret Synagogue, this Monday, on February 11, 2019.

As pointed out by the president of the Jewish Community in Rădăuţi, the Aron Kodesh of the Siret Synagogue was recently restored (in the summer of 2016).

After FEDROM made emergency checks, also by employing the services of an expert, it results there are differences between the original Aron Kodesh and the one currently existing in the Siret Synagogue. Specifically, the expert said that "it can be argued that the piece currently present the Synagogue is a different piece from the original one."

Following these first steps, on Friday, February 15, FEDROM filed a criminal complaint with the police precinct in the town of Siret. Also, in order to avoid the sale of a valuable piece belonging both to the Jewish and Romanian national heritage, a request to block the auction was submitted.

Depending on the progress of the inquiries, the relevant Israeli authorities, under the law, will be notified to begin such a criminal investigation on the territory of the State of Israel. We will return with further details, depending on the development of the investigation.

Dr. Aurel Vainer
President

 

Aron Kodeș - Sinagoga din Siret  

anterior restaurării

Aron Kodeș - Sinagoga din Siret  

după restaurare