Templul Coral din Bucuresti

TEMPLUL CORAL DIN BUCUREŞTI, pe str.Sf.Vineri, nr.9-11,construit în 1866, pe o suprafaţă de de 448 m.p., în stil arhitectural neo-maur, impunător prin atmosfera de monumentală solemnitate. Ar merita   (măcar printr-o parţială degajare dintre construcţiile mărginitoare) şi o perspectivă urbanistică corespunzătoare.