Sinagoga din Campina

SINAGOGA DIN CAMPINA. str.Dreptăţii nr.5, construită în anul I904, pe o suprafaţă de 155 m.p., relativ modestă ca dimensiuni, dar frumos proportionată, cu aspect unitar, agreabil amplasată cu o arhitectură neoclasică, constituie un element component în urbanistica localităţii.