Iasi - inaugurare sinagoga

 

 

La Iași, o nouă sinagogă continuă tradiții seculare

 

 

 

În anul 1939, în preajma celui de-al doilea război mondial, în Iaşi existau 137 de sinagogi şi case de rugăciuni, multe fiind situate pe strada Sinagogilor, înşirate unele după altele, în imediată vecinătate. Distrugerile din timpul războiului şi, mai apoi, sistematizările urbane din regimul comunist au făcut ca sinagogile ieşene să dispară pe rând. Astfel s-a ajuns ca-n anii 2007-2008 să mai existe în Iaşi, oraş al unei străvechi spiritualităţi evreieşti, doar două sinagogi, ambele necesitând ample lucrări de restaurare.

 

În momentul deschiderii şantierului de consolidare a Sinagogii Mari din Iaşi, cea mai veche din România, conducerea din acea vreme a comunităţii ieşene a hotărât să amenajeze un lăcaş de cult în una dintre sălile Restaurantului Ritual. Gândit iniţial ca un spaţiu unde să se poată desfăşura serviciul religios zilnic, acesta s-a transformat treptat într-o sinagogă în adevăratul înțeles al cuvântului.

 

Au fost aduse aici obiecte de cult din Sinagoga Mare, Sinagoga Merarilor şi Sinagoga Schor din Iaşi şi din Sinagoga din Vaslui.

 

S-a amenajat un Aron Kodeş ce adăposteşte şapte suluri de Tora şi un amvon, de unde se rostesc rugăciunile tradiţionale. S-a adus de la Sinagoga din Vaslui un frumos postament, pe care este aşezată masa unde se citeşte din Tora.

 

Rând pe rând, s-au adus multe alte obiecte de cult şi mobilier tradiţional care au decorat încăperea şi au creat configuraţia tradiţională a unei sinagogi, unde evreii ieşeni se adună de două ori în cursul săptămânii și pentru celebrarea Șabatului, cât şi a tuturor sărbătorilor din calendarul iudaic.

 

În prezent, președintele C.E. Iași, Abraham Ghiltman, a propus ca noul lăcaș să capete numele de "Sinagoga dr. Simion Kaufman", cel care a fost presedintele C.E. Iași atunci când s-a restaurat clădirea în care se află această sinagogă. (M.E.)