24 martie 2013 - Comunicat de presa in legatura cu incetarea din viata a Av. Iulian Sorin

COMUNICAT DE PRESĂ

A încetat din viaţă Av. Iulian Sorin, personalitate remarcabilă a vieţii evreieşti din România

Cu profundă durere, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.) încetarea din viaţă, după o grea suferinţă, în ziua de 23 martie 2013, a  av. Iulian Sorin Z.L., secretar general al F.C.E.R. în anii 1991 – 2004, preşedinte interimar al Federaţiei în anii 2004 – 2005.

Avocatul Iulian Sorin s-a remarcat ca un eminent conducător, promovând dezvoltarea vieţii comunitare evreieşti din România, în condiţii de largă deschidere spre societatea românească, de adâncire a dialogului interetnic şi interreligios.

A contribuit, în mod esenţial, la organizarea pe baze moderne a educaţiei iudaice şi a militat pentru perfecţionarea continuă a activităţii de asistenţă socială şi medicală destinată evreilor în nevoie.

În activitatea sa, un loc însemnat l-a ocupat prezervarea patrimoniului sacru evreiesc, precum şi organizarea şi funcţionarea serviciului de proprietăţi comunitare imobiliare. A participat in mod direct la reînfiinţarea Forumului B’nei Brith în România, iar ca membru fondator a acţionat pentru constituirea şi funcţionarea Consiliului Minorităţilor Naţionale, precum şi a fundaţiilor “Caritatea”, “Ronald S. Lauder România”, a Asociaţiei Culturale de Prietenie România - Israel  şi a Asociaţiei Evreilor din România Victime ale Holocaustului.

A lucrat timp de 25 de ani la Departamentul Cultelor, iar după pensionare a activat în importante funcţii de conducere din Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.

În semn de recunoaştere a meritelor sale ca lider al evreilor din România, a fost decorat cu ordinul “Meritul Cultural”, în Grad de Comandor.

Pentru aportul său la apărarea identităţii şi demnităţii etniei noastre, la  combaterea manifestărilor antisemite, negaţioniste, antiisraeliene, la recunoaşterea Drepţilor între Popoare români, la promovarea valorilor legate de integrarea României în lumea euro-atlantică, av. Iulian Sorin a fost deosebit de preţuit şi stimat de reprezentanţi de vârf ai societăţii româneşti, de lideri spirituali de toate confesiunile, de conducători ai marilor organizaţii evreieşti internaţionale.

În întreaga sa activitate a dovedit fidelitate faţă de România şi a acţionat continuu pentru dezvoltarea relaţiilor cu Statul Israel, cu organizaţiile reprezentative ale evreilor din întreaga lume.

Adresăm familiei îndoliate sincere condoleanţe şi întreaga noastră compasiune.

Fie ca Cel Atotputernic să-l aibe în paza Sa şi sufletul lui să-şi găsească odihna veşnică.

Consiliul de Conducere al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România

Preşedinte, dr. Aurel Vainer

Vicepreşedinte,  ing. Paul Schwartz

Secretar General, ing. Albert Kupferberg

 

Corpul neînsufleţit este depus, potrivit tradiţiilor Cultului Mozaic, la Capela Cimitirului Evreiesc „Filantropia”, Bd. Ion Mihalache Nr. 91, Bucureşti, sector 1, unde are loc luni 25 martie 2013, ora 12, ceremonia de înhumare.