Comunicat F.C.E.R. privind proiectul Yiddshe Welt

 

COMUNICAT

 

Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic și Muzeul de Istorie a Evreilor din România ”Rabin Dr. Moses Rosen”

 

precizează

 

Realizatorii proiectului ”Yiddishe Welt” declară că forma finală a expoziției ”Yiddishe Welt”, găzduită de Muzeul de Istorie a Evreilor din România (între 2 februarie și iunie 2014), precum și Catalogul, în forma tiparită și în cea online, nu au beneficiat de acordul științific final pentru publicare și expunere al Lect. univ. dr. Camelia Crăciun, chiar dacă numele domniei sale apare menționat.

 

Erorile de conținut și de formă aparțin în totalitate redactorilor care au prelucrat materialul documentar pe care s-a bazat expoziția.

 

Se află în pregătire o variantă corectată și îmbunătățită a Catalogului, care va fi disponibilă de la data de 10 februarie 2016, urmând a fi dată publicității după consultarea științifică a Lect. univ. dr.  Camelia Crăciun.

 

Dr. Aurel Vainer                                                  Carmen Dumitriu

Președinte F.C.E.R.                   Director al Muzeului de Istorie a Evreilor