Mesajul de multumire adresat alegatorilor

 

IUBITE SURORI, IUBIŢI FRAŢI,

             în ziua de 2 decembrie 2008, am aflat rezultatele voturilor valabil exprimate la Alegerile Parlamentare din 30 noiembrie 2008.Doresc să împărtăşesc cu dumneavoastră marea bucurie şi satisfacţie pentru voturile primite de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, de candidatul AUREL VAINER, care a însumat un număr de 22.393 votanţi, reprezentând un procent de 0,32% din numărul total al voturilor exprimate pe ansamblul ţării.

             Prin numărul voturilor obţinute, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România se situează pe locul 3 în ierarhia Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, respectiv după Partida Romilor, "ProEuropa" (44.037) şi Forumul Democrat al Germanilor (23 190).în mod normal, vi se cuvin dumneavoastră cele mai calde şi sincere mulţumiri pentru sprijinul acordat în realizarea cu succes a campaniei noastre electorale, pentru voturile acordate.

            Apreciem că acest rezultat semnificativ al voturilor în favoarea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, exprimate în toate cele 43 de circumscripţii electorale - Bucureşti, Judeţe, Străinătate- reflectă buna apreciere de care se bucură populaţia evreiască din România, în anumită măsură şi ca impact favorabil al orientării Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, spre deschidere către lumea românească şi comunităţile evreieşti din alte ţări.

Vă asigur, Iubite Surori, Iubiţi Fraţi, că voi depune strădaniile necesare pentru a duce la îndeplinire misiunea încredinţată:

        de a  reprezenta şi  apăra cu  succes  interesele populaţiei evreieşti  din România,

        de a acţiona pentru binele general al României şi al tuturor cetăţenilor săi,

        de a milita pentru dezvoltarea continuă a relaţiilor dintre România şi Statul Israel

        de a dezvolta colaborarea cu societatea românească şi comunităţile evreieşti din lume

        Cu salutări colegiale,

DEPUTAT,  

Dr. Aurel Vainer