Discursul Deputatului Aurel Vainer in cadrul dezbaterilor parlamentare asupra Proiectului de Lege privind asigurarea tolerantei fata de diferentele de grup

Domnule preşedinte de şedinţă,

 

Stimate colege deputate,

 

Stimaţi colegi deputaţi,

 

Eu doresc să-mi exprim deschis votul pe care l-am dat. Am votat pentru această lege şi să motivez de ce. Evreii, ca şi toate celelalte minorităţi naţionale, constituie fiecare un grup social. Or, o lege care vine să favorizeze relaţiile între cetăţenii României aparţinând diferitelor grupuri sociale nu are decât să fie binevenită.

 

Întru totul de acord cu programele de educaţie, avem nevoie să educăm copiii, viitorul ţării, în spiritul înţelegerii şi toleranţei. Această lege nu face decât să aducă spre oameni principii morale extrem de importante, valori. Valorile democraţiei înseamnă, în special, înţelegerea între oameni.

 

Personal, practic această idee a deschiderii şi a dialogului, cu orice alt membru al societăţii româneşti.

 

De aceea, cred că e bine-venită această lege care încurajează înţelegerea între oameni şi, bineînţeles, toleranţa acolo şi atunci când este cazul.

 

Vă mulţumesc de atenţie.