F.C.E.R. anunta incetarea din viata a dl. Strul Gold, presedintele Comunitatii Evreilor din Falticeni

 

 

Membrii Comitetului Director al Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic (F.C.E.R. – C.M.) au aflat cu mâhnire și adâncă durere că ȘTRUL  GOLD, președintele Comunității Evreilor din  Fălticeni a trecut la cele veșnice.

 

Născut în 18 octombrie 1949, Ștrul Gold a condus destinele comunității fălticenene din anul 2007.

 

A reușit, în condiții dificile, să asigure continuarea vieții spirituale și religioase evreiești din Fălticeni. A fost permanent preocupat de buna gospodărire a sinagogii și cimitirelor și a știut să asigure o legătură armonioasă între comunitatea evreiască și autoritățile locale.

 

Ștrul Gold a avut un suflet evreiesc autentic, iubitor al aproapelui și iubitor al Cărții și învățăturii.

 

Condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să îi binecuvânteze amintirea!

 

 

 

 

 

                                                                                    Președinte dr. Aurel Vainer, deputat