"Sper ca vom valorifica aceste noi intalniri - interviu cu Dr. Aurel Vainer

„SPER CĂ VOM VALORIFICA ACESTE NOI ÎNTÂLNIRI”        

    Dr. Aurel Vainer abia s-a eliberat de o grijă și vine alta. Simte nevoia să ia o gură  de aer. Deschide fereastra și privește unul din zidurile cu tencuiala căzută ale  Templului Coral. „Templul plânge, dar va veni și ziua când se va bucura!”, se  mobilizează. S-a întors recent de la Adunarea Generală a C.M.E. de la Ierusalim,  ale cărei dezbateri și rezoluții le-a făcut publice la reuniunea de la Sinagoga Mare.  Interviul, pe care a avut bunăvoința să-l acorde R.E., a adus elemente noi atât  despre Adunarea sus amintită cât și despre alte acțiuni în folosul obștii, întreprinse  în timpul vizitei: întrevederea cu directorul Joint pentru Europa, Alberto Senderey,  și directorul Joint pentru România, Israel Sabag; discuțiile cu reprezentanții  A.M.I.R.; participarea la cea de-a 5-a întâlnire a Consiliului Executiv al Fondului  Evreiesc European (F.E.E.); convorbirile cu Organizația Rabinilor Originari din  România în Israel (O.R.O.R.I.); marcarea Zilei Internaționale a Holocaustului.

 - Starea de spirit postconflict în Gaza a israelienilor?

 - Credibilitatea Zahal-ului a crescut mult. Pot spune că a ajuns la normalitate.  S-a întărit siguranța oamenilor că are cine să-i apere în momente grele.  Sentimentul s-a răsfrânt și în comentariile participanților la Adunare.

 - Accente din cuvântările liderilor israelieni necuprinse în informare?

 - Nu e vorba de un război împotriva populației palestiniene, ci împotriva  Hamas, sprijinit de Iran, care-și sacrifică propriul popor, atunci când are de  îndeplinit comenzi venite din afară.

 - Modalități de aplicare în România a rezoluțiilor Adunării?

 - Realizarea unor contacte cu reprezentanți ai Președinției, Guvernului,  Parlamentului pentru solicitare de mediere în procesul de pace între Israel și  Autoritatea Palestiniană, de combatere a antisemitismului, solidarizare cu  Israelul în privința Conferinței Internaționale împotriva Rasismului la  Geneva, ale cărei pregătiri indică să fie Durban II. Convorbiri cu Arhiepiscopul de București al Bisericii Romano-Catolice și cu Nunțiul  Apostolic - demersuri pentru anularea ridicării de excomunicare a  episcopului catolic negaționist de către Vatican.

 - Ce ați discutat la întâlnirea cu liderii Joint?

 - Probleme bugetare și proiecte de dezvoltare a parteneriatului Joint –  F.C.E.R. Am fost asigurați că vom avea în continuare sprijinul financiar al Joint-ului.

 - Care a fost tema întrevederii cu reprezentanții A.M.I.R.?

 - Crearea, prin parteneriatul între primăria din Roș Pina, A.M.I.R., F.C.E.R.,  a Muzeului Evreilor din România trăitori în Israel, la Roș Pina, una din  primele colonii ale ișuv-ului, întemeiate în 1882, de originarii din România,  respectiv – din Moinești. În cadrul discuțiilor, am făcut un succint istoric și  o trecere în revistă a situației actuale a evreilor din România. În calitate de  deputat, am propus, cu acordul interlocutorilor, ideea înfrățirii între  Moinești și Roș Pina.

 - Ce vi s-a părut demn de interes la întâlnirea Executivului F.E.E.?

 - Faptul că F.E.E., relativ tânăr, a susținut financiar un important număr de  proiecte culturale, de educație iudaică, leadership pentru evreii europeni, și  are în vedere pentru anul în curs realizarea altora. Am reținut: sprijinul  acordat refugiaților evrei din țări arabe; Festivalul Filmului Evreiesc la  Copenhaga; un seminar de educație iudaică a tineretului evreu din  Portugalia. Semnificativă mi s-a părut atenția acordată unei comunități cu  1000 de membri, cum este Portugalia, gândindu-mă la diminuarea  numărului evreilor din România. Participarea la întâlnire a însemnat și o  reluare a contactelor F.C.E.R. cu această importantă organizație evreiască  europeană, mai cu seamă în contextul dificultăților financiare ale lumii de  azi. Cu această ocazie, am depus un proiect de finanțare a unui seminar de  educație iudaică, „Siha”, cu participare din România și comunități evreiești  din țări limitrofe.

 - Cum au decurs convorbirile cu reprezentanții O.R.O.R.I.?

 - În urma Acordului de colaborare pentru păstrarea sinagogilor și cimitirelor  evreiești din România, încheiat în 2008, a fost discutat proiectul de  regulament al Comisiei constituite și urmează să prezentăm, din partea  F.C.E.R., propuneri concrete în care avem nevoie de expertiză rabinică. Am  fost mâhnit să citesc, la întoarcerea din Israel, în „Jurnalul Național”,  articolul pretinsului rabin Caufman, care face un mare rău evreilor din  România, proferând minciuni la adresa F.C.E.R. și a comunităților  evreiești, care nu au vândut și nu vând terenuri din cimitirele lor.  Colaborarea noastră cu rabini originari din România trăitori în Israel,  Europa, S.U.A. va asigura girul religios mozaic necesar pentru orice  intenție de îmbunătățire a situației patrimoniului nostru sacru.

 - Manifestări de comemorare a Zilei Internaționale a Holocaustului? - Participanții la Adunarea Generală a C.M.E. au fost prezenți la ceremonia  organizată la Yad Vashem, unde au vorbit prof. Yehuda Bauer, de la Universitatea Ebraică, și Roman Kent, conducător al American Gathering of  Jewish Holocaust Survivors. Radio România București și Kol Israel mi-au  solicitat interviuri privind acest moment comemorativ.

 - Cum ne privește lumea evreiască internațională? - Deși nu s-au făcut referiri speciale, am simțit un interes special pentru noi și  dorință de dialog. Sper că vom valorifica aceste noi întâlniri pentru  dezvoltarea relațiilor cu comunități evreiești din alte țări. 

 IULIA DELEANU