Comunicat de presă

Decesul acad. IONEL VALENTIN VLAD, o pierdere grea pentru România

            Trecerea la cele veșnice a președintelui Academiei Române, IONEL VALENTIN VLAD, umanist prin excelență și profesor universitar în domeniul fizicii, este o pierdere grea pentru poporul român, pentru toții intelectualii din țara noastră, ca și pentru oamenii de știință din întreaga lume, în rândul cărora IONEL VALENTIN VLAD se bucura de binemeritată celebritate și unanimă reunoaștere. În ce privește comunitatea evreiască, cu durere și adâncă mâhnire spunem că am pierdut, în persoana sa, un prieten adevărat, de o mare valoare.

            Profesor pentru multe generații de specialiști, autor a peste 60 de lucrări științifice, realizator sau co-semnatar al unor premiere științifice dintre care amintim primul laser cu mediu activ solid din România, primele holograme profesionale din ţară și sistemele de prelucrare digitală a imaginilor generate de instrumente optice, IONEL VALENTIN VLAD și-a încununat prestigioasa carieră cu dobândirea președinției Academiei Române.

            Prezența lui IONEL VALENTIN VLAD la numeroase evenimente organizate de atât de Federația Comunităților Evreiești din România, cât și de B’nai B’rith România, cel mai recent fiind cel dedicat comemorării eminentului președinte al F.C.E.R., dr Wilhelm Filderman, precum și la festivitățile de primire în Academia Română a unor membri ai etniei noastre, au fost tot atâtea momente în care s-au manifestat sincera prietenie și aprecierea profundă resimțite de IONEL VALENTIN VLAD pentru evreii din România, pentru contribuția lor la dezvoltarea economică, socială și culturală a țării. Aceste sentimente au fost și rațiunea pentru care conducerea F.C.E.R.  i-a acordat președintelui Academiei Române medalia de onoare „Prieten al comunității evreiești din România”.

            Dumnezeu să îl odihnească și să îi fie amintirea binecuvântată! Sincere condoleanțe familiei îndurerate!

Dr. Aurel Vainer

Președinte

Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic