Comunicat de presa FCER-MCA - 13 martie 2009

COMUNICAT  DE  PRESĂ

    FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA şi M.C.A ROMÂNIA (Centrul de Monitorizare şi Combatere a Antisemitismului în România) au organizat pe 13.03.2009 o întâlnire a Organizaţiilor Evreieşti şi a unor ONG-uri cu preocupări apropiate.

    Cu această ocazie a fost prezentată o situaţie privind manifestările antisemite care au avut loc în ultima perioadă. Printre acestea, au fost menţionate, vandalizarea monumentelor funerare din cimitirul Giurgiului, precum şi atacurile antisemite şi negaţioniste din presa scrisă şi audio-video.

     S-a remarcat tendinţa de minimalizare a acestor evenimente sau absenţa autosesizării de către factorii în drept să aplice Legea nr. 107/2006.

    Participanţii au decis să-şi conjuge acţiunile, prin crearea unui Forum pentru Combaterea Antisemitismului şi Negaţionismului - şi cu participarea neevreilor - pentru realizarea unui program de luptă susţinută împotriva acestui flagel.              

    În scop operaţional, s-a stabilit să fie instituit un Comitet Inter -Organizaţional care să monitorizeze evenimentele antisemite şi să urmărească măsurile şi intervenţiile la care se poate apela. 

PREȘEDINTE

Dr. Aurel Vainer