7 aprilie 2009 - Mesajul de Pesah al Presedintelui F.C.E.R. Dr. Aurel Vainer

Mesajul de Pesah

al Președintelui FCER,

Stimaţi coreligionari, fraţi și surori,

 

               Sărbătoarea noastră tradițională de Pesah, prin care celebrăm eliberarea din „casa robiei” a poporului evreu, îmi oferă prilejul de a vă adresa cele mai calde  urări  de sănătate și de bine. După cum cunoașteţi, traversăm o perioadă dificilă de criză economică pe plan internațional și  de asemenea în România, unde, de multe veacuri locuim, alături de concetățenii noștri, români,  așa cum este în viaţă la bine și la greu. 

               Deși numărul membrilor comunităților evreiești din țară este în scădere, trăim cu convingerea că flacăra iudaismului, a iubirii pentru Sion și pentru dreptate etnică și civilă nu va slăbi. În mod prioritar grija noastră se îndreaptă spre   cei vârstnici, fără a uita că există și o generație tânără gata să preia ștafeta  iudaismului pe  aceste plaiuri, așa cum s-a întâmplat recent, la alegerile din Comunitatea Evreilor din București. Trecutul măreţ al poporului nostru, viaţa Patriarhilor și minunatul exemplu al  lui Moșe Rabeinu care a condus poporul evreu prin pustiu purtând mesajul credinţei în Dumnezeul nostru Unic  ne  obligă să păstrăm și să dezvoltăm continuu spiritul de frățietate și solidaritate dintre coreligionari, dintre toți membrii  comunităților noastre din marile și micile orașe ale României, unde de-a lungul veacurilor au trăit în spiritul Torei străbunii noștri. O preocupare permanentă a noastră o constituie pentru noi păstrarea  patrimoniului moștenit de la marea obște de aproape un milion  de evrei, câți erau  înainte de al doilea război mondial, în România de atunci. Aceasta este moștenirea noastră, ca și a celor fraţi evrei care nu mai trăiesc în România, dar care nu au uitat de țara de origine. Este vorba de o moștenire spirituală și de suflet, excepțională, de lăcașuri de cult, sinagogi și cimitire,de o moștenire culturală pe care ne-au lăsat-o marile personalități din istoria evreilor din România.

               În acest sens amintesc activitatea rodnică desfășurată de instituţiile noastre de cultură - Editura Hasefer, Centrul pentru studierea istoriei evreilor din România, revista "Realitatea Evreiască", biblioteca "Alexandru Șafran" și muzeul nostru.

               Conducerea FCER  a avut și are în atenție  dezvoltarea transparenței și a spiritului democratic în relațiile cu conducerile comunităților şi cu toți membrii Federaţiei.

               Ne aflăm în apropierea unei noi reuniuni a Consiliului de Conducere al Federaţiei (3 - 4 mai 2009), care va trebui să adopte decizii importante privind activitatea în perioada următoare, atât în ce privește bugetul cât și organizarea celei mai importante forme democratice în viaţa noastră comunitară, Congresul F.C.E.R., care, potrivit noului Statut, trebuie să fie convocat la fiecare 4 ani.

               Încă  o dată, dragi coreligionari, vă urez sănătate, împlinirea dorințelor Dumneavoastră și fie ca Dumnezeul nostru Atotputernic - Adonai Eloheinu, Adonai Ehad -  să ne ajute în tot ce înfăptuim împreună. Fie ca pacea să  se realizeze în patria noastră străbună, Israel, acolo unde trăiesc frații, familiile, prietenii noștri dragi și cărora inimile și cugetul le sunt mereu aproape. Pace  lumii în care trăim  și armonie cu toate etniile ce locuiesc pe acest pământ, uneori atât de greu încercat.

HAG PESAH SAMEAH !

 

Președinte

Dr. Aurel Vainer

 

Deputat