5 noiembrie 2009, Conferinta "Antisemitism in epoca moderna"

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

 

INVITAŢIE
LA

·        CONFERINŢA: “Antisemitism în epoca modernă”

susţinută de dl. Prof. Ilie GILBERT –Brazilia

 

·        LABORATORUL : “O nouă sursă istorică despre Holocaustul românesc. Datele statistice ale Congresului Mondial Evreiesc 1945-1946.”

Promovarea proiectului de cercetare elaborat la CSIER 

-       Prof. dr. Liviu ROTMAN

-       Anca CIUCIU (coordonator)

-       Gabriela VASILIU

-       Paul ROSENFELD

-       Marius POPESCU

-       Daniel GHEORGHE (voluntar)
şi

-        Attila GIDO -  Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj Napoca

CUVÂNT DE DESCHIDERE

Dr. Aurel VAINER , Preşedintele FCER, Deputat

 

Manifestarea are loc la:

Centrul Comunitar Evreiesc

str. Popa Soare nr. 18,

                                     JOI 5 noiembrie ora 10