10 decembrie 2009 - Mesajul Ambasadorului Frantei - Henri Paul cu ocazia decernarii titlului de Cavaler al Legiunii de Onoare, Presedintelui F.C.E.R. Dr. Aurel Vainer

Excelente, Dragi Colegi,

Domnule Preşedinte,

Doamnelor şi Domnilor, Dragi prieteni,

 

Acordarea înaltei decoraţii care este Legiunea de Onoare  permite în mod tradiţional amintirea meritelor celui care o primeşte, ceea ce voi face în câteva minute cu multă plăcere. Pentrucă este vorba de o personalitate de nationalitate străină, cum este cazul astăseară, trebuie de asemenea să fie menţionate motivele care au condus la această recunoaştere din partea Republicii Franceze. În această seară, nu îmi va fi greu să o fac pentru că personalitatea lui Aurel Vainer şi acţiunile sale sunt legate de Franţa.

Dar mai întâi, deoarece, în urma ideii generoase a Preşedintelui Vainer şi cu ajutorul profesorului Iancu, colocviul care a avut loc astăzi la Institutul Francez din Bucureşti ne-a informat asupra rolului Franţei în istoria evreilor din România, ,aş dori să dezvolt această idee.

Sunt momente, prea rare în istorie după părerea mea, în care diplomaţia  poate face paşi mari pentru umanitate.

Permiteţi-mi deci, fără să abuzez de răbdarea numeroasei asistente venite astăzi la reşedinţa Frantei pentru a participa la omagiul adus dlui Aurel Vainer, să pun în valoare acţiunea persoanliţăţilor care disting lucrările de azi : francezul Waddington care a elaborat articolul 44 din Tratatul de la Berlin ce stabileşte egalitatea de drept pentru evreii români. Din nou Franţa, care s-a înscris în nota colectivă a recunoaşterii independentei române, a realizat în mare parte critica sistemului de naturalizare individuală impus “persoanelor de rit non creştin”, dispoziţie care a barat de fapt calea pentru emanciparea poltică a evreilor.

Realizările Conferintei de Pace de la Paris din 1919 trebuie avute în vedere împreună cu poziţiile lui Celmenceau, unul dintre părinţii Marii Românii. Aş vrea să adaog că în vremurile cele mai negre din secolul 20, atunci când pe teritoriul francez ocupat, evreii erau victimele guvernului de la Vichy şi a ocupantului, liceul Anna de Noailles din Bucureşti era aici singurul loc în care evreii puteau studia.

Există de asemenea, pentru present, momente privilegiate pentru un ambassador. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, care adună circa 10.000 de români de confesiune iudaică, este un actor de prim plan al vieţii civice din ţară. Recent, în cadrul unei foarte frumoase şi emoţionante ceremonii la care am avut onoarea să particip, ea a inaugurat Memorialul Holocaustului din Bucureşti cu o imensă demnitate.

Sunt foarte fericit să onorez în această seară, în numele Franţei, a preşedintelui său aceste lucruri, ca şi alte motive pe care le voi enumera.

 

Domnule Preşedinte, dragă Aurel Vainer,

 

Sunteţi unul dintre “marii oameni oneşti” care se distinge în fiecare generaţie de elită a unei ţări. România poate fi mândră de a avea în dvs. un om bogat în talente şi cu o personalitate atât de atrăgătoare. Vă situaţi pe linia acelor evrei români care au adus ţării lor contribuţii importante în plan cultural, religios, moral, economic sau politic. Cred în mod special în Rabinul Safran, a cărui memorie dvs. o faceţi să renască.

Doctor în economie, aţi păstrat întotdeauna, paralel cu cariera profesională, gustul pentru cercetare. Drept mărturie stă ultima dvs. carte, publicată în 2002 despre marketing “de la concepţie la acţiune, trecând prin cercetare”, ca şi sutele de articole scrise de dvs. şi care ar fi prea lungi ca să le enumerăm aici. Legând deci acţiunea cu studiul, vă distingeţi atât ca vice-preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti începând cu 1990, cât şi în cadrul Asociaţiei Române de Marketing şi al Soceităţii Române de Statistică. Aţi fost de asemenea, din 2000 în 2004, atunci când timpul v-a permis, professor asociat al Universităţii de Finanţe şi Contabilitate  Spiru Haret.

Trebuie să spunem că în 2004 au debutat pentru dvs. două importante mandate. Aţi fost ales în fruntea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi, în această calitate, aţi devenit deputat.

Imediat, în exercitarea acestor responsabilităţi, s-a degajat o orientare care vă onorează. V-aţi consacrat promovării valorii dialogului, interculturalităţii şi solidarităţii. Aţi animat comunitatea dvs. pentru care aţi construit, cu ajutorul comunităţii evreieşti internaţionale, un centru comunitar deosebit de active pe care m-aţi invitat

să-l vizitez. Militaţi pentru toleranţă, în special in cadrul Conferintei internaţionale despre “Rasism, xenofobie şi anti-semitism – problemele educaţiei şi Holocaust”, organizată în România în 2007 de către Federaţie. Aţi fost de asemenea solcitat de către organizaţiile internaţionale, ca de pildă  OSCE, care a dorit ca dvs. să interveniţi in cadrul Conferinţei asupra luptei împotriva discriminării şi pentru promovarea respectului şi înţelegerii reciproce, în iunie 2007 la Bucureşti. Să ne amintim, într-o intervenţie limpede, fermă şi optimistă, în ce măsură aveţi în suflet idea întăririi cooperării cu celelalte minorităţi entice române, cu societatea civilă şi autorităţile publice.

Sunteţi de asemenea dragă Aurel Vainer, un European convins, care a obţinut la Congresul Evreilor Europeni votul unei rezoluţii în favoarea aderării României la Uniunea Europeană, în 19 februarie 2006.

În sfârşit, trebuie să subliniez rolul de apărător pe care îl jucaţi pe scena publică românească, denunţând neîntrerupt orice discurs antisemit sau negaţionist, şi orice act care aduce atingere valorilor noastre.

Sunteţi deci un umanist, o personalitate fără pată, pe care Franţa se mândreşte să îl socotească printre prietenii săi cei mai apropiaţi în România de azi. Căci există legături intense pe care le întreţineţi cu Franţa. Ele se ilustrează printre altele prin calitatea dvs. de membru de onoare în Consiliul de Administraţie al Camerei Franceze de Comerţ, Industri şi Agricultură din România sau prin participarea la Zilele Iudaismului Român, organist în ianuarie 2008 la Paris.

Pentru toate aceste motive, şi pentru a pune în valoare acţiunile dvs., este drept ca Republica Franceză să vă demonstreze recunoştinţa sa decernându-vă cea mai prestigioasă decoraţie a sa.

Aurel Vainer, în numele Preşedintelui Republicii, vă declar Cavaler al Legiunii de Onoare.