Mesajul de Purim 5768

Article Index

Urare de Purim

MESAJUL PREŞEDINTELUI    F.C.E.R., DEPUTAT DR. AUREL VAINER CĂTRE TOATE COMUNITĂŢILE Şl OBŞTILE EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

Iubiţi fraţi, iubite surori,

Aplecându-ne, în fiecare 13 Adar, asupra Cărţii Esterei - Meghilat Ester, zi în care strămoşul Hamanilor actuali a hotărât să pună în aplicare „soluţia finală" şi a sfârşit în ştreang, aşa cum s-a întâmplat, de altfel, cu toţi urmaşii lui, ne gândim la lecţia perenă pe care Ester şi Mordehai, lideri înţelepţi şi curajoşi ai evreilor din imperiul lui Ahaşveroş, ne-o predau din generaţie în generaţie: „să nu accepţi să fii victimă!". Dreptul sacru la autoapărare, unitatea, nevoia de dialog între oameni - iată cele trei principii fundamentale care trebuie să ne ghideze în comportamentul nostru cotidian, pornind de la sărbătoarea de Purim.

„Omul este dator să citească Meghila noaptea şi s-o repete ziua", spunea Rabi Amiel (Meghila, 4). Suntem datori s-o citim noaptea pentru a nu uita tot ce-a însemnat întuneric de-a lungul secolelor: cruciadele, Inchiziţia, pogromurile, Holocaustul. Pentru a nu uita condiţia evreului în Diaspora: oricând se ivesc dificultăţi sociale, vinovat este evreul, „străinul", Celălalt. Pentru a nu uita ce se întâmplă azi, când antisemitismul „clasic" şi antisemitismul „modern", respectiv, antiisraelismul, se manifestă în forme îngrijorător de puternice în Europa şi în lume. Când unul dintre Hamanii contemporani, preşedintele iranian, afirmă că vrea să şteargă de pe hartă Israelul. Când rachetele aruncate din Gaza de adepţii Hamas-ului asupra Israelului, ca şi atentatele comise de extremişti islamici sinucigaşi pun în pericol siguranţa cetăţenilor israelieni. Citim Meghilat Ester ziua spre a ne aminti momentele bune din istoria noastră: Spania interferenţelor iudeo-arabe medievale, secolul al XVIII-lea european luminat de prietenia Mendelsohn-Lessing, Diaspora americană, în general, fiindcă nici S.U.A. nu e ocolită de antisemiţi.