27 ianuarie 2012 - MESAJUL preşedintelui României, Traian Băsescu, cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului

 

 

Evocarea suferinţei umane reprezintă pentru conştiinţa fiecăruia un fapt cutremurător, mai ales când aceasta este rodul unei politici a xenofobiei şi a urii rasiale. Cu prilejul Zilei Internaţionale de comemorare a victimelor Holocaustului doresc să îmi exprim solidaritatea faţă de poporul evreu, compasiunea sinceră faţă de cei care au fost sacrificaţi de un regim care a legitimat, şi în România, excluziunea şi persecuţia comunităţilor de evrei şi romi.

Astăzi, România este o societate liberă, care şi-a exprimat în mod clar şi irevocabil adeziunea la valorile statului de drept. Avem nevoie de o societate civilă puternică, conştientă de drepturile şi de obligaţiile care îi revin în spaţiul public, în vederea cultivării dialogului, a cunoaşterii şi a toleranţei, ca artă a convieţuirii. Este datoria noii generaţii să se implice în proiectele educaţionale şi legislative iniţiate de statul român, pentru a face cunoscut adevărul istoric. Asumarea tragediei Holocaustului, căreia i-au căzut victime milioane de evrei din întreaga lume, precum şi a evenimentelor tragice pentru comunitatea evreilor din România, reprezintă un element esenţial pentru evoluţia şi maturizarea unei naţiuni democratice.

Lucrurile importante pe care românii au reuşit să le realizeze, de-a lungul istoriei, au fost cele împlinite pe calea solidarităţii şi a respectului pentru alteritate. Comunitatea evreiască aduce o contribuţie valoroasă la binele comun, la patrimoniul nostru de cultură şi civilizaţie. Consider că este firesc să răspundem acestei fidelităţi printr-un gest de reverenţă faţă de amintirea celor care au suferit şi prin asumarea responsabilă a propriei istorii.

Traian Băsescu

Președintele României

 

 

Departamentul de Comunicare Publică
27 Ianuarie 2012