1 martie 2012 - Scrisoarea de raspuns a Dl. Leonard Orban cu ocazia numirii in functia de Ministru al Afacerilor Europene