Formatia "MAZEL TOV" la Yiddisher-Velt - Bucuresti

       Anul  5770 , după calendarul iudaic , se încheia , la Bucureşti , sub auspiciile festivalului “Yiddisher velt” , festival care , aducând alături de evreii din capitală , evrei din ţară , de peste hotare şi o mulţime de prieteni de ai lor , a trezit în sufletul celor prezenţi şi , a adus în faţa ochilor tuturor , spiritual iudaic ce a învins barierele timpului şi spaţiului .

      Evenimentul poate fi catalogat drept o mare reuşită în viaţa etniei evreilor din România şi organizatorii acestuia merită un BRAVO ! urmat de multe , multe FELICITĂRI ,,pentru idee , pentru punerea ei în practică şi , organizarea , în final , a întregului festival .

        Festivalul , desfăşurându-se de-a-lungul a patru  zile , a cuprins un şir de evenimente având drept ţintă limba şi cultura idiş : conferinţe , simpozioane , mese rotunde , prezentări de carte , proiecţii de film , spectacole de teatru , muzică şi dans .

       În acest şirag s-a înscris şi programul prezentat , duminică , 5 septembrie 2010 , la Muzeul Ţăranului Român , de formaţia klezmer “MAZEL TOV” din Cluj- Napoca , dirijată de Vasile Socea.

           Formaţia “MAZEL TOV” abordează muzica evreiască din mai multe unghiuri , având în repertoriu şi muzică sefardă , cu cântece ladino , şi muzică israeliană cu cântece ebraice , dar ponderea o constituie muzica klezmer şi cântecele idiş , promovând cu precădere muzica evreilor din spaţiul nostru geografic , aşa cum era ea interpretată odinioară .

        Nu întâmplător  programul formaţiei “MAZEL TOV” a constat dintr-un  buchet de cântece idiş , cuprinse între « Şpil-je mir a lidălă in  idiş »(Cântă-mi  un cântec în idiş ) şi “Ale bridăr” ( Toţi suntem fraţi ) şi câteva piese instrumentale klezmer , pentru a fi întocmai în spiritul festivalului , a cărui siglă era “Yiddisher velt “( Lumea idiş).

       Soliştii Sulamita Socea şi Nitsan Schwartzman au încântat publicul , pe lângă cântecele amintite , cu cântece vesele :”Hulyet kindărlăch”(Chiuiţi , copii !) , comice :”Bân ich mir a shnaiderl”(Sunt un croitoraş) , dialog între tată şi fiică :”Gib ich dir a

man ?” (Ce soţ să-ţi dau?) ,despre rabin şi mândra lui rabineasăă : »Sha, sha , es zol zain shtil ! » ( Sst , să fie linişte !) , de dragoste : « Bisti mât mir broyges ? »(Eşti supărată pe mine ?) , « Bai mir bisti şein »(Pentru mine eşti frumoasă) , Yossel , Yossel ! ,  şi , pentru că se stie , klezmerii erau obligatoriu prezenţi la nuntă , au prezentat şi un potpuriu de cântece de nuntă , precedat de piesa instrumentală , dans de nuntă , « Mitzva tantz ».

        Instrumentiştii formaţiei : Olena Moldovan – clarinet , Mihai Oşvat – violă , Marius Moldovan – acordeon , Mihai Moraru – contrabas , Antonella Zsigmond – percuţie , Sulamita Socea – tamburină , sub conducerea lui Vasile Socea cu vioara , s-au întrecut în a « electriza » publicul cu piesele instrumentale tipice klezmer : » A yiddishe honga » şi cele două suite (aranjate de dirijor) «  Zwei nigunim , Broyges tantz , Shmelner-s tantz «  şi « Sher , Freylech zain , Sherele »

        Ecourile programului prezentat au fost pe măsura strădaniei protagoniştilor , care au reuşit , alegând , din vastul repertoriu pe care îl au , piese potrivite tematicii festivalului , să trezească în sufletul unora nostalgia anilor copilăriei şi tinereţii , iar pentru alţii , să deschidă o fereastră către ceeace înseamnă idiş.

        Sperăm ca acest eveniment să nu rămână singular , iar în ceeace priveşte formaţia « MAZEL TOV » , să aibă ocazia şi bucuria  de a fi prezentă şi cu alte prilejuri , la momente şi manifestări organizate nu doar în oraşul natal sau împrejurimi .Contăm în acest sens , pe sprijinul şi atenţia forurilor îndreptăţite , la nivel local şi central .

          Până la următoarea revedere , sperăm cât mai curând , dorim tuturor , ca şi nouă , de altfel , să avem parte de un an bun , rodnic în toate cele .

                                                                     Sulamita Socea

                                                   PROGRAM

                                BUCUREŞTI    5 septembrie 2010

 1. Suită instrumentală : Zwei nigunim ; Broyges tantz ; Shmelners tantz
 2. Shpil-je mir a lidele in yiddish

            (Cântă-mi un cântec în idiş ) – cântă Sulamita Socea

 1. Hulyet , hulyet kinderlech

            ( Chiuiţi , copii ! ) – cântă Sulamita Socea

 1. Bân ich mir a shnaiderl

             ( Sunt un croitoraş ) – cântă Nitsan Schwartzman

 1. Gib ich dir a man ?...

        ( Să-ţi dau soţ ?...) – cântă Nitsan Schwartzman şi

                                                   Sulamita Socea

 1. Mitzva tantz – instrumental
 2. Potpuriu de nuntă :

                    Lăchaim ! (Noroc ! )

                    Di mizinke oysgegebn ( Am dat mezina )

                   Mazel tov ! ( Să fie cu noroc ! )

                    Chosăn , kală – mazel tov ! ( Noroc mirilor ! )

                     Siman tov ! ( Semn bun )

                                                     cântă – Sulamita Socea şi

                                                                  Nisan Schwartzman

 1. Bisti mât mir broyges ?

             ( Eşti supărată pe mine ) – cântă Nisan Schwartzman

 1. Sha , sha , es zol yain shtil !

            ( Sst , să fie linişte ! ) – cântă Sulamita Socea

 1. A  yiddishe honga – instrumental
 2. Bai mir bisti shein

             ( Pentru mine eşti frumoasă ) – cântă Nitsan Schwartzman

 1. Yossel , Yossel – cântă Sulamita Socea
 2. Ale brider

              ( Toţi suntem fraţi ) – cântă Sulamita Socea

14. Suită instrumentală : Sher ; Freylech zain ; Sherele