Mesaj de Ros Hasana

Article Index

SĂ „FIM ÎNSCRIŞI ÎN CARTEA VIEŢII” 

Mesajul de Roş Haşana 5769 al preşedintelui F.C.E.R., Dr. Aurel Vainer    

             Iubiţi fraţi, iubite surori,     Heşbon Hanefeş – bilanţul sufletesc pe care suntem datori să-l realizăm atunci când încheiem un an şi începem altul, este un proces de conştiinţă. El implică o analiză lucidă a tot ce am realizat şi un demers pentru a ne onora în continuare datoriile asumate; o prospectare a viitorului. Sunetul Şofarului vesteşte, de Roş Haşana, reînnoirea lumii.    Ne bucurăm că anul care a trecut a adus o reînnoire în viaţa religioasă: recepţia de consacrare a unui nou rabin în comunităţile evreieşti din România, Rabinul Şlomo Sorin Rosen, a cărui educaţie iudaică a început în ţară şi s-a desăvârşit, sub îndrumarea Marelui Rabin Menachem Hacohen, la o cunoscută ieşiva din New York. Am trăit o reînnoire în viaţa comunitară, realizată în parteneriat cu Joint-ului: înfiinţarea, la Bucureşti şi Oradea, a Centrelor Comunitare Evreieşti, cu dorinţa ca, în anul care vine, să deschidem asemenea Centre şi în alte comunităţi din ţară.   Alte reînnoiri: ~ transformarea fostelor case de odihnă ale F.C.E.R. în Centre de instruire şi recreere, care să răspundă cerinţelor actuale de confort; ~ modernizarea Căminului „Amalia şi dr. Moses Rosen”; ~ inaugurarea Bibliotecii „Dr. Alexandru Şafran”.