Cea de-a 13-a Adunare Generala a Congresului Mondial Evreiesc-Ierusalim 26-27 ianuarie 2009

Article Index

REZOLUŢIE

Biserica Catolică

    Delegaţii la cea de-a 13-a Adunare Generală a Congresului Mondial Evreiesc, reprezentând 90 de comunităţi evreieşti din întreaga lume, reuniţi la Ierusalim pe 27 ianuarie 2009:

    Luând la cunoştinţă faptul că această decizie a este o problemă exclusivă a Sfântului Scaun,

  Îşi exprimă profunda îngrijorare asupra deciziei Sanctităii Sale de a revoca excomunicarea Episcopului Richard Williamson care nu numai odată -a exprimat convingerile privind inexistenţa Holocaustului, precum şi a faptului că Protocoalele înţelepţilor Sionului sunt o dovadă a existenţei unei conspiraţii evreieşti mondiale;

Îşi exprimă profunda îngrijorare că importantele realizări din cadrul dialogului evreo-catolic pot fi grav afectate de această decizie;Solicită Sanctităţii Sale Papa Benedict XVI să întărească realizările dialogului dintre evrei şi Biserica Catolică, ajutând la contracararea efectelor adverse provocate de decizia referitoare la Episcopul Richard Williamson.