Dr. Aurel Vainer "Am invatat enorm in aceasta vizita in Israel"

Article Index

Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.

„Am învăţat enorm în această vizită în Israel” 

Doina Meiseles

29 Mai 2008Jurnalul săptămânii

  În această săptămînă, întreaga conducere a Fede­raţiei Comunităţilor Evre­ieşti din România, în frunte cu preşedintele dr. Aurel Vainer, s-a aflat în vizită în Israel, în cadrul unui program special organizat de JOINT. Am profitai de această ocazie pentru a solicita un interviu dl. Aurel Vainer, preşedintele FCER şi deputat în Parlamentul României şi, iată ce am aflat:Dr. Aurel Vainer: - După cum ştiţi, între FCER si JOINT există o colaborare pe termen lung sau, aş putea spune chiar, pe termen foarte lung. Ultimii 41 de ani au însemnat o prezenţă constantă a JOINT în Ro­mânia, deci avem deja o tradiţie, o istorie a relaţiilor excelente dintre noi. Pot spune că după congresul din 2005, cînd s-a trecut la o nouă conducere a FCER, au avut loc şi unele schimbări în cadrul prezenţei JOINT în România, din cel puţin două puncte de vedere. Primul se referă la schim­barea din funcţie a domnului Zwi Feine - care se afla la conducerea JOINT în România şi ulterior a primit,, altă numire - fiind înlocuit cu domnul Jorje Diner care mai are în subordinea sa Bulgaria şi Ungaria. Repre­zentantul permanent al JOINT în România este acum dl. Israel Sabag. A doua schimbare în ceea ce ne priveşte se refera la adoptarea unei noi strategii a JOINT din punct de vedere financiar: JOINT nu mai este unicul finanţator al programelor de asistenţă socială şi culturală în România, ci este vorba în prezent de un parteneriat la care contribuim şi noi, conducerea Comunităţii. Cred că acest partenenat se desfăşoară în condiţii op­time. Aş aminti că în această perioadă am realizat împre­ună cu JOINT un important program de investiţii în renovarea şi clădirea unor noi unităţi în spaţiile aparţinînd reţelei noastre de centre de instruire şi recreere de la Cristian, Borsec şi Eforie Nord. Toate aceste clădiri au astăzi o „faţă" complet nouă, modernă şi funcţională. Oricine doreş­te, dintre evreii din Româ­nia, poate acum să benefi­cieze de aceste centre.

D.M.:    înţeleg că şi acum delegaţia pe care o conduceţi  se află în Israel la invitaţia JOINT. Este adevărat ?A.V. - Da, cu prilejul  împlinirii a 60 de ani de la înfiinţarea  Statului  evreu, JOINT a avut iniţiativa a de a organiza un seminar de şapte zile în Israel. În felul acesta avem ocazia de a ne familiariza cu tot ceea ce a realizat Israelul în aceşti 60 de ani care au trecut. Semi­narul nostru cuprinde vizite la centre comunitare, vizita­rea unor cămine pentru vîrstnici, convorbiri pe tema viitorului comunităţilor evreieşti din România.