Dr. Aurel Vainer "Am invatat enorm in aceasta vizita in Israel"

Article Index

Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.

„Am învăţat enorm în această vizită în Israel” 

Doina Meiseles

29 Mai 2008Jurnalul săptămânii

  În această săptămînă, întreaga conducere a Fede­raţiei Comunităţilor Evre­ieşti din România, în frunte cu preşedintele dr. Aurel Vainer, s-a aflat în vizită în Israel, în cadrul unui program special organizat de JOINT. Am profitai de această ocazie pentru a solicita un interviu dl. Aurel Vainer, preşedintele FCER şi deputat în Parlamentul României şi, iată ce am aflat:Dr. Aurel Vainer: - După cum ştiţi, între FCER si JOINT există o colaborare pe termen lung sau, aş putea spune chiar, pe termen foarte lung. Ultimii 41 de ani au însemnat o prezenţă constantă a JOINT în Ro­mânia, deci avem deja o tradiţie, o istorie a relaţiilor excelente dintre noi. Pot spune că după congresul din 2005, cînd s-a trecut la o nouă conducere a FCER, au avut loc şi unele schimbări în cadrul prezenţei JOINT în România, din cel puţin două puncte de vedere. Primul se referă la schim­barea din funcţie a domnului Zwi Feine - care se afla la conducerea JOINT în România şi ulterior a primit,, altă numire - fiind înlocuit cu domnul Jorje Diner care mai are în subordinea sa Bulgaria şi Ungaria. Repre­zentantul permanent al JOINT în România este acum dl. Israel Sabag. A doua schimbare în ceea ce ne priveşte se refera la adoptarea unei noi strategii a JOINT din punct de vedere financiar: JOINT nu mai este unicul finanţator al programelor de asistenţă socială şi culturală în România, ci este vorba în prezent de un parteneriat la care contribuim şi noi, conducerea Comunităţii. Cred că acest partenenat se desfăşoară în condiţii op­time. Aş aminti că în această perioadă am realizat împre­ună cu JOINT un important program de investiţii în renovarea şi clădirea unor noi unităţi în spaţiile aparţinînd reţelei noastre de centre de instruire şi recreere de la Cristian, Borsec şi Eforie Nord. Toate aceste clădiri au astăzi o „faţă" complet nouă, modernă şi funcţională. Oricine doreş­te, dintre evreii din Româ­nia, poate acum să benefi­cieze de aceste centre.

D.M.:    înţeleg că şi acum delegaţia pe care o conduceţi  se află în Israel la invitaţia JOINT. Este adevărat ?A.V. - Da, cu prilejul  împlinirii a 60 de ani de la înfiinţarea  Statului  evreu, JOINT a avut iniţiativa a de a organiza un seminar de şapte zile în Israel. În felul acesta avem ocazia de a ne familiariza cu tot ceea ce a realizat Israelul în aceşti 60 de ani care au trecut. Semi­narul nostru cuprinde vizite la centre comunitare, vizita­rea unor cămine pentru vîrstnici, convorbiri pe tema viitorului comunităţilor evreieşti din România.


D.M.: - Cu ce impresii aţi rămas după acest seminar?

A.V.: - Impresiile sînt le­gate mai ales de obiectivele pe care le-am vizitat. Am început printr-o vizită la distileria de vinuri de la Biniamina, unde am asistat la întreg procesul tehnologic modern de producere a vinurilor „casher". Ne in­teresează şi am învăţat foar­te mult din această vizită căci şi noi, în România, sîntem consumatori de vinuri „casher" şi ne gîndim la ce am putea realiza în viitor printr-o eventuală colaborare în acest do­meniu.Vizita noastră de acum a continuat la Kibuţul Tuval, unde am văzut cum 35 de familii din Statele Unite trăiesc într-o colaborare şi o atmosferă de adevărat ...„kibuţ". Ne-am continuat călătoria spre Tveria. Aici, pe malurile Kineretului, am înţeles ce reprezintă acest loc pentru Israel, am înţeles şi am învăţat, la faţa lo­cului, valoarea strategică a „mării" Kineret, aşa cum îi spun israelienii. Nu vă mai vorbesc de vizita la Nazareth Ilit, unde primarul Menachem Ariav ne-a făcut o excepţională primire, sau de vizita la Ierusalim, capi­tala eternă a Israelului, vizită în care am învăţat enorm. Intrînd în „Cetatea lui David'' am înţeles la faţa locului lucruri pe care nu le poţi afla din cărţi sau manuale şcolare. Am fost întotdeauna convins că Israelul  reprezintă visul  împlinit a milioane de evrei şi acum ne-am convins o dată mai mult de acest lucru.Am iniţial în România un program amplu de manifes­tări cu ocazia aniversării a 60 de ani de la naşterea Statului Israel. în Camera Deputaţilor din România s-a adoptat o declaraţie de soli­daritate cu Statul IsraelIn privinţa organizării - în parteneriat cu JOINT - a unor evenimente în cinstea celor 60 de ani de existenţă a Statului Israel, vă pot spune că pe data de 1 iunie, la Teatrul Naţional din Bucureşti va fi organizat un mare concert al unei soliste israeliene de muzică uşoară: Sarit Hadad. De asemenea, în curînd, va apare, la editura Hasefer, un album special „Israel 60", cu imagini din Ţara Sfîntă. De altfel, în seara concertului cîntăreţei Sarit Hadad, holul Teatrului Naţional va găzdui o expoziţie cu fotografii din activitatea Centrului nostru Comunitar şi a FCER în general.

D.M.: - Aţi fost criticat pentru faptul că aţi fi oferit, cu ocazia sărbătorilor de Pesah, „azimă" conducă­torului partidului antisemit România Mare, respectiv Vadim Tudor. Ce ne puteţi spune despre acest lucru?


A.V.: - Lucrurile au evo­luat astfel: problema cimi­tirelor evreieşti şi a sinago­gilor din România, ridicată într-o manieră foarte „perso­nală" şi, aş spune, neevreiască, de către David Kahan din America, a provocat o situaţie specială. David Kahan s-a adresat mai mul­tor parlamentari români iar senatorul Vadim Tudor a propus un proiect de lege care   urmărea   scoaterea cimitirelor şi sinagogilor evreieşti de sub tutela Co­munităţii noastre şi trans­ferarea lor în mîini străine. Noi ne-am împotrivit aces­tui proiect de lege şi. după vizita mea anterioară la Tel Aviv - cînd am obţinut adeziunea la poziţia noastră a unor mari şi cunoscuţi rabini din Israel - rabinul Kahan şi a exprimat intenţia ca noul proiect de lege privind cimitirele evreieşti să fie  retras.Senatorul Vadim Tudor, care este vicepreşedintele Senatului României, ni s-a adresat pentru a sta de vorbă în această chestiune. Ne-am întîlnit şi m-a întrebat care este părerea mea în această chestiune. I-am spus că noi ne menţinem pe poziţie şi atunci el, senatorul Vadim Tudor, a spus textual: „Domnule deputat Vainer, noi trăim aici cu dumnea­voastră, nu cu cei din Ame­rica; ce părere aveţi, este bine să retragem proiectul de lege?" Bineînţeles că i-am confirmat încă o dată poziţia noastră şi am adău­gat faptul că sînt profund indignat de articolele anti­semite care apar în ziarul România Mare. Senatorul Vadim Tudor a răspuns afirmînd că... nu el scrie acele articole. Venind apoi vorba despre Pesah (sărbătoarea pentru care tocmai ne pregă­team), i-am povestit despre tradiţiile noastre, promiţînd că-i voi trimite o cutie cu „Matzot". Mi-a spus că o va primi cu bucurie şi a adău­gat: «Domnule Vainer. primul spectacol de teatru la care am asistat în viaţa mea a fost la TES. Îmi amintesc şi astăzi multe replici din acea piesă.»Cred că a fost un gest omenesc de a-i trimite, ca o continuare firească a discu­ţiei noastre, „cadoul" pro­mis, cu valoare simbolică (cutia cu „Matza"), amin­tind însăşi tradiţia şi credinţa poporului evreu. Nu cred că a fost un lucru negativ, cred numai că a fost interpretat astfel.