Dr. Aurel Vainer "Am invatat enorm in aceasta vizita in Israel"

Article Index

A.V.: - Lucrurile au evo­luat astfel: problema cimi­tirelor evreieşti şi a sinago­gilor din România, ridicată într-o manieră foarte „perso­nală" şi, aş spune, neevreiască, de către David Kahan din America, a provocat o situaţie specială. David Kahan s-a adresat mai mul­tor parlamentari români iar senatorul Vadim Tudor a propus un proiect de lege care   urmărea   scoaterea cimitirelor şi sinagogilor evreieşti de sub tutela Co­munităţii noastre şi trans­ferarea lor în mîini străine. Noi ne-am împotrivit aces­tui proiect de lege şi. după vizita mea anterioară la Tel Aviv - cînd am obţinut adeziunea la poziţia noastră a unor mari şi cunoscuţi rabini din Israel - rabinul Kahan şi a exprimat intenţia ca noul proiect de lege privind cimitirele evreieşti să fie  retras.Senatorul Vadim Tudor, care este vicepreşedintele Senatului României, ni s-a adresat pentru a sta de vorbă în această chestiune. Ne-am întîlnit şi m-a întrebat care este părerea mea în această chestiune. I-am spus că noi ne menţinem pe poziţie şi atunci el, senatorul Vadim Tudor, a spus textual: „Domnule deputat Vainer, noi trăim aici cu dumnea­voastră, nu cu cei din Ame­rica; ce părere aveţi, este bine să retragem proiectul de lege?" Bineînţeles că i-am confirmat încă o dată poziţia noastră şi am adău­gat faptul că sînt profund indignat de articolele anti­semite care apar în ziarul România Mare. Senatorul Vadim Tudor a răspuns afirmînd că... nu el scrie acele articole. Venind apoi vorba despre Pesah (sărbătoarea pentru care tocmai ne pregă­team), i-am povestit despre tradiţiile noastre, promiţînd că-i voi trimite o cutie cu „Matzot". Mi-a spus că o va primi cu bucurie şi a adău­gat: «Domnule Vainer. primul spectacol de teatru la care am asistat în viaţa mea a fost la TES. Îmi amintesc şi astăzi multe replici din acea piesă.»Cred că a fost un gest omenesc de a-i trimite, ca o continuare firească a discu­ţiei noastre, „cadoul" pro­mis, cu valoare simbolică (cutia cu „Matza"), amin­tind însăşi tradiţia şi credinţa poporului evreu. Nu cred că a fost un lucru negativ, cred numai că a fost interpretat astfel.