Declaratia Comuna a F.C.E.R. si Asociatia Organizatiilor si Comunitatilor Evreiesti din Rep. Moldova

Article Index

Declaraţia comună a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi a Asociaţiei Organizaţiilor şi Comunităţilor Evreieşti din Republica Moldova
    S-au împlinit 60 de ani de când David Ben Gurion a proclamat la Tel-Aviv, crearea Statului Israel. Din punct de vedere istoric, termenul de existenţă a noului stat nu este mare, dar pentru întregul Orient Apropiat reprezintă o epocă începută la 14 mai 1948, odată cu adoptarea Declaraţiei de Independenţă.
    A doua zi a izbucnit primul război al Israelului, provocat de statele arabe. In acest război şi în conflictele ulterioare cu vecinii Israelul a câştigat dreptul la existenţă pe pământul în care s-a născut poporul evreu, unde şi-a scris Biblia pe care a dăruit-o lumii.
    In istoria acestui popor,, cu un destin paradoxal şi, în acelaşi timp, grandios, s-au produs evenimente unice: o perioadă de înflorire alternează cu alta, de dispersare (Diaspora), după care contemporanii devin participanţi la o masivă reîntoarcere a evreilor pe pământul lor ancestral. In comparaţie cu anul 1948, populaţia Israelului a crescut de nouă ori, ajungând la 7,3 mii. de cetăţeni. Străvechiul „Pământ al Făgăduinţei" îşi menţine azi, mai mult ca oricând, menirea tradiţională de a fi patria evreilor din întreaga Lume. Acest fenomen constituie însă, o sarcină complicată, întrucât, „reîntoarcerea" a implicat şi o luptă aprigă a noului stat împotriva forţelor extremiste din lumea arabă înconjurătoare, care refuză cu obstinenţă să recunoască dreptul evreilor de a reveni în patria lor istorică şi de a edifica în pace şi bună înţelegere străvechiul şi, totodată, noul lor stat.
    In ultimii ani, lupta aceasta s-a intensificat considerabil, odată cu aplicarea de către extremismul arab a metodelor teroriste, având drept scop exterminarea fizică a populaţiei paşnice cu folosirea pe scară tot mai largă a noilor mijloace ale tehnicii militare moderne.