Declaratia Comuna a F.C.E.R. si Asociatia Organizatiilor si Comunitatilor Evreiesti din Rep. Moldova

Article Index


Pentru Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
Preşedinte
 Dr. Aurel VAINER
 
Pentru     Asociaţia    Organizaţiilor    şiComunităţilorEvreieşti din Republica Moldova
Copreşedinţi Alexandru BILINCHIS Alexandru PINCEVSCHI


Chişinău, 15 mai, 2008