Declaratia Comuna a F.C.E.R. si Asociatia Organizatiilor si Comunitatilor Evreiesti din Rep. Moldova

Article Index

    In pofida acestor factori negativi. Statul Israel a săvârşit- în 60 de ani de existenţă un adevărat miracol: astăzi, el ocupă, pe bună dreptate, un loc destoinic în comunitatea internaţională. El este un stat tânăr şi puternic, având un înalt nivel de cultură, în care tradiţiile istorice multimilenare se îmbină în mod armonios cu cerinţele progresului. El reprezintă o ţară cu o economie dezvoltată şi stabilă, ocupând unul dintre primele locuri în lume, în ceea ce priveşte cercetările ştiinţifice,, inovaţiile şi tehnologiile înalte. Descoperirile din domeniul medicinii uşurează suferinţele oamenilor în cazuri considerate până în prezent ca fiind incurabile.
   Noi dorim Israelului să se dezvolte şi de acum înainte, pentru ca toate eforturile lui, având drept scop pacea şi buna înţelegere, să fie realizate.
   Toate aceste succese ale Israelului au avut ca urmare că el a câştigat zeci şi sute de mii de noi adepţi şi prieteni. Din partea sa, Diaspora, care ea însăşi a fost o urmare a străvechii catastrofe ce i-a silit pe evrei să-şi părăsească odinioară baştină spre a-şi salva viaţa pe alte meleaguri, a devenit în zilele noastre un important factor politic, economic şi social de susţinere a Israelului.
   Noi, reprezentanţii comunităţilor evreieşti din România şi din Republica Moldova, conştienţi de interesele şi poziţia noastră comună, specificate în Acordul de Colaborare dintre organizaţiile noastre, semnat Ia 19 octombrie 2006, precum şi în virtutea articolului 15 al acestui Acord,
DECLARAM URMĂTOARELE:
SUNTEM SOLIDARI CU POLITICA STATULUI ISRAEL, AVÂND DREPT SCOP SOLUŢIONAREA' PAŞNICĂ A SITUAŢIEI CONFLICTUALE DIN ORIENTUL APROPIAT;
ÎNŢELEGEM IMPORTANŢA ASIGURĂRII PĂCII ÎNTRE STATELE ŞI POPOARELE DIN ORIENTUL APROPIAT ŞI MIJLOCIU, PACE CARE AR DEVENI UN FACTOR DECISIV ATÂT PENTRU ÎNTREAGA REGIUNE, CÂT ŞI PENTRU PACEA GENERALĂ;
MENŢIONĂM ATITUDINEA TOLERANTĂ ŞI PLINĂ DE RESPECT DIN PARTEA POPORULUI EVREU FAŢĂ DE LIMBILE, CULTURILE ŞI CREDINŢELE RELIGIOASE ALE TUTUROR COMUNITĂŢILOR ETNICE CE LOCUIESC PE TERITORIUL ISRAELULUI;
EXPRIMĂM CELE MAI BUNE URĂRI STATULUI ISRAEL, DORINDU-I FERICIRE ŞI BUNĂSTARE.