Declaratia Comuna a F.C.E.R. si Asociatia Organizatiilor si Comunitatilor Evreiesti din Rep. Moldova

Article Index

Declaraţia comună a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi a Asociaţiei Organizaţiilor şi Comunităţilor Evreieşti din Republica Moldova
    S-au împlinit 60 de ani de când David Ben Gurion a proclamat la Tel-Aviv, crearea Statului Israel. Din punct de vedere istoric, termenul de existenţă a noului stat nu este mare, dar pentru întregul Orient Apropiat reprezintă o epocă începută la 14 mai 1948, odată cu adoptarea Declaraţiei de Independenţă.
    A doua zi a izbucnit primul război al Israelului, provocat de statele arabe. In acest război şi în conflictele ulterioare cu vecinii Israelul a câştigat dreptul la existenţă pe pământul în care s-a născut poporul evreu, unde şi-a scris Biblia pe care a dăruit-o lumii.
    In istoria acestui popor,, cu un destin paradoxal şi, în acelaşi timp, grandios, s-au produs evenimente unice: o perioadă de înflorire alternează cu alta, de dispersare (Diaspora), după care contemporanii devin participanţi la o masivă reîntoarcere a evreilor pe pământul lor ancestral. In comparaţie cu anul 1948, populaţia Israelului a crescut de nouă ori, ajungând la 7,3 mii. de cetăţeni. Străvechiul „Pământ al Făgăduinţei" îşi menţine azi, mai mult ca oricând, menirea tradiţională de a fi patria evreilor din întreaga Lume. Acest fenomen constituie însă, o sarcină complicată, întrucât, „reîntoarcerea" a implicat şi o luptă aprigă a noului stat împotriva forţelor extremiste din lumea arabă înconjurătoare, care refuză cu obstinenţă să recunoască dreptul evreilor de a reveni în patria lor istorică şi de a edifica în pace şi bună înţelegere străvechiul şi, totodată, noul lor stat.
    In ultimii ani, lupta aceasta s-a intensificat considerabil, odată cu aplicarea de către extremismul arab a metodelor teroriste, având drept scop exterminarea fizică a populaţiei paşnice cu folosirea pe scară tot mai largă a noilor mijloace ale tehnicii militare moderne.

    In pofida acestor factori negativi. Statul Israel a săvârşit- în 60 de ani de existenţă un adevărat miracol: astăzi, el ocupă, pe bună dreptate, un loc destoinic în comunitatea internaţională. El este un stat tânăr şi puternic, având un înalt nivel de cultură, în care tradiţiile istorice multimilenare se îmbină în mod armonios cu cerinţele progresului. El reprezintă o ţară cu o economie dezvoltată şi stabilă, ocupând unul dintre primele locuri în lume, în ceea ce priveşte cercetările ştiinţifice,, inovaţiile şi tehnologiile înalte. Descoperirile din domeniul medicinii uşurează suferinţele oamenilor în cazuri considerate până în prezent ca fiind incurabile.
   Noi dorim Israelului să se dezvolte şi de acum înainte, pentru ca toate eforturile lui, având drept scop pacea şi buna înţelegere, să fie realizate.
   Toate aceste succese ale Israelului au avut ca urmare că el a câştigat zeci şi sute de mii de noi adepţi şi prieteni. Din partea sa, Diaspora, care ea însăşi a fost o urmare a străvechii catastrofe ce i-a silit pe evrei să-şi părăsească odinioară baştină spre a-şi salva viaţa pe alte meleaguri, a devenit în zilele noastre un important factor politic, economic şi social de susţinere a Israelului.
   Noi, reprezentanţii comunităţilor evreieşti din România şi din Republica Moldova, conştienţi de interesele şi poziţia noastră comună, specificate în Acordul de Colaborare dintre organizaţiile noastre, semnat Ia 19 octombrie 2006, precum şi în virtutea articolului 15 al acestui Acord,
DECLARAM URMĂTOARELE:
SUNTEM SOLIDARI CU POLITICA STATULUI ISRAEL, AVÂND DREPT SCOP SOLUŢIONAREA' PAŞNICĂ A SITUAŢIEI CONFLICTUALE DIN ORIENTUL APROPIAT;
ÎNŢELEGEM IMPORTANŢA ASIGURĂRII PĂCII ÎNTRE STATELE ŞI POPOARELE DIN ORIENTUL APROPIAT ŞI MIJLOCIU, PACE CARE AR DEVENI UN FACTOR DECISIV ATÂT PENTRU ÎNTREAGA REGIUNE, CÂT ŞI PENTRU PACEA GENERALĂ;
MENŢIONĂM ATITUDINEA TOLERANTĂ ŞI PLINĂ DE RESPECT DIN PARTEA POPORULUI EVREU FAŢĂ DE LIMBILE, CULTURILE ŞI CREDINŢELE RELIGIOASE ALE TUTUROR COMUNITĂŢILOR ETNICE CE LOCUIESC PE TERITORIUL ISRAELULUI;
EXPRIMĂM CELE MAI BUNE URĂRI STATULUI ISRAEL, DORINDU-I FERICIRE ŞI BUNĂSTARE.


Pentru Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
Preşedinte
 Dr. Aurel VAINER
 
Pentru     Asociaţia    Organizaţiilor    şiComunităţilorEvreieşti din Republica Moldova
Copreşedinţi Alexandru BILINCHIS Alexandru PINCEVSCHI


Chişinău, 15 mai, 2008