Hanuca 2008

Article Index

FCER Sector Dezvoltare Comunitara si Proiecte de finantare 

Hanuka 2008 .

   Prima lumânare a fost aprinsă la Sinagoga Mare, arhiplină, chiar de Marele Rabin, Menahem Hacohen care ne-a făcut onoarea să ne însoţească apoi pe unul din traseele Hanuchiadei. Ca întotdeauna, cuvintele rostite de domnia-sa au făcut o legătură între trecut şi prezent, o paralelă între evenimentele de-acum aproape 2000 de ani şi cele actuale. Lumina a învins întotdeauna întunericul şi acest lucru se va întâmpla şi acum, a spus Marele Rabin. Alături de el, copiii, cei care vor moşteni viitorul, au aprins Hanuchia lor şi ne-au descreţit frunţile cu cântecele vesele ale sărbătorii. Prevăzând parcă evenimentele dramatice care urmau să vină, E.S. David Oren, ambasadorul Statului Israel a vorbit despre triumful luminii asupra întunericului, , a dreptăţii asupra nedreptăţii, a libertăţii asupra tiraniei, subliniind că acum forţe ale întunericului ameninţă lumea şi civilizaţia noastră. La rândul său, dr. Aurel Vainer, preşedintele FCER a subliniat că de Hanuca , evreii nu sărbătoresc o victorie militară ci minunea uleiului care a spulberat întunericul. Istoria poporului evreu este plină de minuni şi una dintre ele s-a întâmplat şi în seara asta când în Sinagogă nu mai ai loc de stat.. Iar o altă minune este victoria deputatul eveimii în alegerile parlamentare, prin obţinerea de trei ori mai multor voturi decât populaţia evreiască din România, a spus preşedintele Federaţiei.    

  Brăila şi Galaţiul au fost primele popasuri ale Hanuchiadei, onorată de Marele Rabin Menahem Hacohen,  de prim-cantorul Iosif Adler, oficiantul de cult Ghidu Bruchmayer şi de Edy Kupferberg, şeful Departamentului pentru educaţie iudaică., acesta din urmă transmiţând  în comunităţi mesajul preşedintelui  FCER, dr.Aurel Vainer . Deşi  era mijlocul zilei iar comunitatea este mică, sinagoga din Brăila a fost plină, graţie excelentelor relaţii ale preşedintelui Iancu David cu  brăilenii. Cadre didactice, elevi , reprezentanţi ai autorităţilor locale, numeroşi israelieni au răspuns cu dragă inimă invitaţiei la Sinagogă. Cea de a doua lumânare de Hanuca a fost aprinsă de Cazacu Lior Daniel, un băieţel de 10 ani, a cărui prezenţă i-a evocat Marelui Rabin amintiri pline de emoţie, el fiind primul copil din România la al cărui brit mila a participat domnia-sa..Două momente deosebite au marcat sărbătoarea, prestaţia excepţională a prim-cantorului Iosif Adler, repetată apoi de-alungul întregului traseu. De multe ori, entuziasmul şi vigoarea vocii lui au reuşit să umple sinagogile chiar acolo unde nu a avut cine să-l acompanieze. Cel de-al doilea moment a fost prestaţia corului brăilean la care participă membrii de toate vârstele, “un cor care priveşte cu seriozitate ceea ce are de făcut”, ne-a spus dirijorul, Bogdan Lifschitn care se ocupă şi de cel din Bucureşti.Acelaşi entuziasm întâlnit şi la Galaţi. Preşedintele comunităţii,  ing.Sorin Blumer, a umplut cu enoriaşi  şi prieteni ai comunităţii sala restaurantului ritual..Lumânărica a fost aprinsă de tânăra Ester Uşer. În cuvântul său, preşedintele comunităţiil a ţinut să sublinieze necesitatea de a continua viaţa evreiască, iar sărbătoarea de Hanuca este un astfel de prilej. Apoi, l-am cunoscut pe Sorin Blumer într-o a doua ipostază, de dirijor al corului care, pe parcursul serii a interpretat cântece de Hanuca, evreieşti şi israeliene, printre care “Iş Iakar” dedicat unui tânăr gălăţean plecat în Israel, căzut la datorie la graniţa libaneză. Cuvântul Marelui Rabin a fost inspirat de această faptă eroică.. Prim-cantorul Iosif Adler a reuşit să stârnească aplauzele publicului.În mica comunitate din Tecuci unde prieteni ai comunităţii şi ai entuziastului preşedinte, Iancu Aizic, intelectuali cunoscuţi ai oraşului s-au alăturat enoriaşilor, spiritul iudaic trece din generaţie în generaţie.

   Cea de a treia lumânare de Hanuca a fost aprinsă de cea mai tânără membră a comunităţii, Alesia Munteanu, …de trei ani şi şase luni.. Marele Rabin Menahem Hacohen a vorbit despre rolul comunităţilor mici în menţinerea iudaismului... La  Tecuci este o comunitate mică, dar viaţa spirituală şi culturală a oraşului este bogată cu personalităţi evreieşti, a completat ideea Marelui Rabin prof. Aurel Burlacu, directorul Casei de cultură din oraş. La Sinagoga arhiplină din Piatra Neamţ, ing. Harry Solomon, preşedintele comunităţii, a vorbit despre semnificaţia minunii de Hanuca, simbolul supravieţuirii evreilor şi a arătat că şi în acest oraş s-au înfăptuit două minuni,: s-a reuşit să se obţină fonduri pentru reconstrucţia sinagogii şi s-a terminat restaurarea Sinagogii din lemn care peste scurt timp va fi reinaugurată..După aprinderea celei de a patra lumânări, în cuvântul său, Marele Rabin a explicat semnificaţia Hanucăi – nu sărbătorirea unei victorii militare ci a revenirii Menorei la lumină. Dr.Aurel Vainer, preşedintele FCER, care s-a alăturat Hanuchiadei, a arătat că minunea Hanucăi se poate considera un simbol al minunii supravieţuirii evreilor şi  existenţei statului Israel., a victoriei binelui împotriva răului, a celui slab împotriva celui puternic.