Hanuca 2008

Article Index

Hanuca în alte comunităţi                

   La Craiova, prima lumânare de Hanuca a fost aprinsă în sinagogă în seara zilei de 21 decembrie., de către Salom Armand-Corneliu, în vârstă de nouă ani În prezenţa enoriaşilor şi invitaţilor, prof. univ. dr.Corneliu Sabetay, preşedintele  comunităţii, a vorbit despre importanţa acestei sărbători, rugăciunea fiind rostită de fostul  vicepreşedinte,  Ştefan Ardelean. Comunitatea a oferit o masă festivă pentru participanţi. La Bistrita in prima seara de Hanuca Formatia Mazel Tov din Cluj a sustinut un concert . La Târgovişte, Hanuca pentru neevrei    O frumoasă ceremonie de Hanuca s-a desfăşurat în Sinagoga de la Târgovişte, restaurată de Universitatea Valahia. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Culturală de Prietenie România-Israel şi FCER. În prezenţa rectorului Universităţii “Valahia”, prof univ.dr, Ion Cuciu, a elevilor şi cadrelor didactice de la Şcoala “Smaranda Gheorghiu”, a membrilor Asociaţiei şi a celor cinci  din cei şase evrei care mai trăiesc în oraş, oficiantul de cult Ghidu Bruchmaier a subliniat semnificaţia sărbătorii de Hanuca şi a aprins, împreună cu copiii, cea de a şaptea lumânare.. Prof univ.dr.Ion Cuciu a vorbit despre rolul pe care-l va juca sinagoga în cunoasşterea istoriei evreilor din zonă prin amenajarea unei biblioteci. D-na Mariana Stoica, preşedinta Asociaţiei, Ileana Ghenciulescu, membră în conducerea Asociaţiei, vicepreşedintele FCER, ing. Paul Schwartz, au mulţumit pentru eforturile făcute de Universitate pentru redarea srălucirii sinagogii , un memento al vieţii evreieşti de odinoară de la Târgovişte. O parte a corului de copii dirijată de prof. Mircea Iorgulescu a prezentat un program de cântece evreieşti şi româneşti  Materialul a fost realizat prin prelucrarea materialelor scrise de Eva Galambos, Luciana Friedmann, Arina Orenstein si a informatiilor furnizate de Attila Gyulas si Ghilu Bruckmeier. 

Mirela Asman

Sef Sector Dezvoltare Comunitara si Proiecte de finantare