Hanuca 2008

Article Index

  Un cvartet al liceului de muzică din localitate a adus în faţa celor prezenţi câteva melodii tradiţionale, intonate cu sensibilitate şi pregătite special pentru acest eveniment. Sărbătoarea luminilor a adus împreună la Braşov membri ai acestei comunităţi şi oaspeţi ai săi din rândul autorităţilor oraşului şi a cultelor conlocuitoare. În debutul unei seri memorabile – în care a fost inaugurat noul Restaurant Kasher al comunităţii, cu circuit public- preşedintele comunităţii evreieşti din Braşov, ing. Tiberiu Roth a salutat asistenţa şi a subliniat multiplele valenţe ale acestei sărbători. Corul, formaţia vocală şi cea instrumentală a comunităţii au oferit cu acest prilej un adevărat spectacol celor prezenţi în impetuoasa sinagogă braşoveană. Un moment cu totul special l-a reprezentat, însă, deschiderea propriu-zisă a Restaurantului Kasher.La Târgu Mureş, preşedintele comunităţii Alexandru Ausch a aprins lumanarile de Hanuca . Participanţii la manifestare au fost atat membrii comunitatii cât şi oaspeţi, care împreună au reuşit să umple sinagoga. Manifestarea a continut si un concert de muzica evreiasca. Ceaiul şi gogoşile calde au încălzit atmosfera, desăvârşită şi de vocile calde ale celor care au interpetat muzică evreiască tradiţională.La Cluj Napoca, Presedintele comunităţii evreilor din Cluj Napoca,  Emerich Roza a salutat asistenţa, compusă din membri şi oaspeţi ai comunităţii. Lumânările tradiţionale au fost aprinse de tânărul Dorian Horowitz. Cu ocazia Sărbătorii Luminilor, a evoluat atât corul comunităţii cu melodii tradiţionale în limbile ebraică, idiş şi ladino cât şi formaţia de muzică klezmer „Mazel Tov”. Tineri bunici, soţii Socea, au cântat o melodie alături de nepoţica lor venită în vizită din Israel. Am avut bucuria să îl revedem şi să dialogăm cu profesorul Gabriel Goldner, aflat în mijlocul celor veniţi la celebrare. La Sibiu, o comunitate foarte restrânsă numeric, a aşteptat cu mare emoţie sosirea delegaţiei de la Bucureşti .Oaspeţi din Israel şi prieteni din localitate ai comunităţii au fost de asemenea alături la acest eveniment in jurul unei mese organizata de dna. Raveca Deutch secretara comunitatii. Micuţul Natham Schmutza, de 15 luni,  aprins impreuna cu rabinul Sorin Shlomo Rosen lumânările de hanuca, fiind o bucurie specială faptul că după mulţi ani acest gest a fost făcut de un nou membru al comunitatii. Familia Schmutz a devenit membra a CE Sibiu in anul 2008 odata cu inceperea serviciului la Consulatul German. La manifestare a participat dna. Beatrice Ungar ziarista la Hermannstadter Zeitung, dl. Profesor Francu, membru afiliat al CE Sibiu. In comunităţile din vestul şi nord-vestul României au participat la sarbatoarea de Hanuca directorul JDC pentru România, Israel Sabag şi vicepreşedintele DASM, Attila Gulyas. Aşa cum sublinia reprezentantul JDC la finalul unui drum care a cuprins comunităţile evreieşti din Baia Mare, Dej, Arad, Oradea, Sighetu Marmaţiei şi Satu Mare pentru domnia-sa a fost deosebit de emoţionant să onoreze tradiţia Hanukiadelor, inaugurată cu decenii în urmă de Şef Rabinul Moses Rosen. Membri comunităţilor în general şi în special cei ce fac parte din obştile care au rămas foarte restrânse numeric aşteaptă cu nerăbdare acest eveniment.