Hanuca 2008

Article Index

   Restaurarea Sinagogii din lemn, a mai spus domnia-sa, este rezultatul eforturilor preşedintelui comunităţii, Harry Solomon, iar reinaugurarea acesteia va deveni un mare eveniment în viaţa evreimii. FCER va căuta să realizeze şi un muzeu al obiceiurilor evreieşti. Edy Kupferberg, a subliniat că şi pe vremea Macabeilor, ca şi acum s-au făcut şi se fac eforturi pentru menţinerea iudaismului. Pastorul adventist Emanoil Sălăjan a vorbit despre semnificaţia luminii pentru cele două culte, iar  Gheorghe Ocneanu, fostul primar al oraşului, despre buna convieţuire a diferitelor etnii la Piatra Neamţ şi despre relaţiile care s-au creat cu oraşele Kyriat Malahi şi Lud din israel. Un frumos program de cântece tradiţionale, evreieşti şi israeliene a fost prezentat de formaţiunea Macabeii, compusă din elevii Liceului “Victor Brauner” şi ai Şcolii Dumbrava Roşie, formaţiune care a obţinut un succes excepţional la Festivalul “Euroiudaica” de la Sibiu..La Sinagoga din Focşani, în prezenţa preşedintelui comunităţii, prof.Mircea Rond şi a enoriaşilor, a fost aprinsă a patra lumânare într-o hanuchie făcută de copii.. Marele Rabin, Menahem Hacohen a vorbit despre importanţa copiilor, a  tinerei generaţii în păstrarea şi transmiterea valorilor iudaice, în menţinerea vieţii evreieşti. Această idee ne face optimişti şi ne dă speranţe în reînvierea micii comunităţi din Focşani, a spus domnia-sa..Hanuca semnfică o nouă inaugurare, lumină, a spus, la rândul său dr.Aurel Vainer.. Istoria poporuli evreu este însoţită de lumină şi obligaţia de a duce lumină către alte popoare ale lumii, a arătat preşedintele FCER. O delegaţie compusă din Prim Rabinul Shlomo Sorin Rosen, Secretarul General al FCER, ing. Albert Kupferberg şi Mirela Asman, şef al sectorului Dezvoltare Comunitară au participat de Hanuca la evenimentele organizate cu această ocazie in oraşele Ploieşti,Brasov, Targu Mureş, Cluj Napoca şi Sibiu.  . În toate aceste comunităţi, manifestarea a început, în mod tradiţional, cu rostirea de către Prim Rabinul Shlomo Rosen a rugăciunii pentru România şi pentru Israel, pentru pace şi pentru o soartă bună a celor care locuiesc în aceste ţări.Participantii au apreciat elocinţa tânărului rabin.  Acesta s-a referit la semnificaţia metaforică a lumânării şi a felului simbolic în care aprindem luminile Hanukiei. El a explicat ca acest gest reflectă diversele niveluri ale creşterii spirituale dar el este aplicabil deopotrivă pentru individ, familie şi comunitate.Din cuvântul său am mai reţinut şi sensul ideii de miracol în Sărbătoarea de Hanuca. Ne referim mereu la faptul că aceasta are o dublă semnificaţie – victoria militară şi faptul că acea candelă cu ulei pur a ars timp de opt zile. Dar, aşa cum sublinia Shlomo Sorin Rosen, ar trebui să ne gândim că, de fapt, prima minune a fost că Macabeii au căutat şi au găsit candela în Marele Templu devastat. Ei au avut puterea să se dedice spiritualităţii în acele momente de luptă şi supravieţuire, ştiind că Cel care i-a condus prin istorie este Dumnezeu. Tot Prim Rabinul Shlomo Rosen afirma că Macabeii au celebrat în acel prim an al victoriei lor şi ultima sărbătoare de opt zile pe care din cauza pângăririi nu au putut-o retrăi – Sukotul. Sărbătoarea Corturilor, care durează tot opt zile, i-a adus pentru prima oară împreună pe Macabei, după victoria lor militară. O altă valoare a acestei sărbători este universalitatea ei  - fapt subliniat de Rabinul Rosen în special la Ploieşti, unde chiar înscrisul de pe frontispiciul sinagogii vorbeşte despre deschiderea către toţi oamenii a Iudaismului. Secretarul General al FCER ing. Albert Kupferberg a transmis mesajul Federaţiei şi s-a referit în toate oraşele– la impotanţa pe care o are această sărbătoare în memoria poporului evreu. În cuvântul său, domnia-sa a evocat şi recentele alegeri parlamentare, care au înregistrat un număr impresionant de mare de votanţi pentru candidadut minorităţii evreieşti pentru Parlamentul României. Faptul că în toate aceste oraşe au fost persoane – nu doar evrei – care au votat pentru reprezentantul comunităţii evreieşti este încă o dovadă că această candelă modernă a Iudaismului continuă să ardă şi în această ţară.Domnia-sa a subliniat în cuvântul său esenţa acestei sărbători, victoria Monoteismului, cea care a schimbat practic cursul istoriei lumii din acele timpuri până în zilele noastre. Traseul delegaţiei a început la Ploieşti, o comunitate mică dar în care chiar prezenţa la sărbătorire a viceprimarului urbei, Carmen Dumitru, şi al altor intelectuali ai oraşului, a confirmat continuitatea acestei obşti în mijlocul familei oraşului. Semnificaţia sărbătorii a fost descrisă  celor prezenţi de preşedinta comunităţii, Adela Herdan iar tinerii Andi Herdan şi Sheyla David au aprin lumânările tradiţionale.