Hanuca 2008

Article Index

FCER Sector Dezvoltare Comunitara si Proiecte de finantare 

Hanuka 2008 .

   Prima lumânare a fost aprinsă la Sinagoga Mare, arhiplină, chiar de Marele Rabin, Menahem Hacohen care ne-a făcut onoarea să ne însoţească apoi pe unul din traseele Hanuchiadei. Ca întotdeauna, cuvintele rostite de domnia-sa au făcut o legătură între trecut şi prezent, o paralelă între evenimentele de-acum aproape 2000 de ani şi cele actuale. Lumina a învins întotdeauna întunericul şi acest lucru se va întâmpla şi acum, a spus Marele Rabin. Alături de el, copiii, cei care vor moşteni viitorul, au aprins Hanuchia lor şi ne-au descreţit frunţile cu cântecele vesele ale sărbătorii. Prevăzând parcă evenimentele dramatice care urmau să vină, E.S. David Oren, ambasadorul Statului Israel a vorbit despre triumful luminii asupra întunericului, , a dreptăţii asupra nedreptăţii, a libertăţii asupra tiraniei, subliniind că acum forţe ale întunericului ameninţă lumea şi civilizaţia noastră. La rândul său, dr. Aurel Vainer, preşedintele FCER a subliniat că de Hanuca , evreii nu sărbătoresc o victorie militară ci minunea uleiului care a spulberat întunericul. Istoria poporului evreu este plină de minuni şi una dintre ele s-a întâmplat şi în seara asta când în Sinagogă nu mai ai loc de stat.. Iar o altă minune este victoria deputatul eveimii în alegerile parlamentare, prin obţinerea de trei ori mai multor voturi decât populaţia evreiască din România, a spus preşedintele Federaţiei.    

  Brăila şi Galaţiul au fost primele popasuri ale Hanuchiadei, onorată de Marele Rabin Menahem Hacohen,  de prim-cantorul Iosif Adler, oficiantul de cult Ghidu Bruchmayer şi de Edy Kupferberg, şeful Departamentului pentru educaţie iudaică., acesta din urmă transmiţând  în comunităţi mesajul preşedintelui  FCER, dr.Aurel Vainer . Deşi  era mijlocul zilei iar comunitatea este mică, sinagoga din Brăila a fost plină, graţie excelentelor relaţii ale preşedintelui Iancu David cu  brăilenii. Cadre didactice, elevi , reprezentanţi ai autorităţilor locale, numeroşi israelieni au răspuns cu dragă inimă invitaţiei la Sinagogă. Cea de a doua lumânare de Hanuca a fost aprinsă de Cazacu Lior Daniel, un băieţel de 10 ani, a cărui prezenţă i-a evocat Marelui Rabin amintiri pline de emoţie, el fiind primul copil din România la al cărui brit mila a participat domnia-sa..Două momente deosebite au marcat sărbătoarea, prestaţia excepţională a prim-cantorului Iosif Adler, repetată apoi de-alungul întregului traseu. De multe ori, entuziasmul şi vigoarea vocii lui au reuşit să umple sinagogile chiar acolo unde nu a avut cine să-l acompanieze. Cel de-al doilea moment a fost prestaţia corului brăilean la care participă membrii de toate vârstele, “un cor care priveşte cu seriozitate ceea ce are de făcut”, ne-a spus dirijorul, Bogdan Lifschitn care se ocupă şi de cel din Bucureşti.Acelaşi entuziasm întâlnit şi la Galaţi. Preşedintele comunităţii,  ing.Sorin Blumer, a umplut cu enoriaşi  şi prieteni ai comunităţii sala restaurantului ritual..Lumânărica a fost aprinsă de tânăra Ester Uşer. În cuvântul său, preşedintele comunităţiil a ţinut să sublinieze necesitatea de a continua viaţa evreiască, iar sărbătoarea de Hanuca este un astfel de prilej. Apoi, l-am cunoscut pe Sorin Blumer într-o a doua ipostază, de dirijor al corului care, pe parcursul serii a interpretat cântece de Hanuca, evreieşti şi israeliene, printre care “Iş Iakar” dedicat unui tânăr gălăţean plecat în Israel, căzut la datorie la graniţa libaneză. Cuvântul Marelui Rabin a fost inspirat de această faptă eroică.. Prim-cantorul Iosif Adler a reuşit să stârnească aplauzele publicului.În mica comunitate din Tecuci unde prieteni ai comunităţii şi ai entuziastului preşedinte, Iancu Aizic, intelectuali cunoscuţi ai oraşului s-au alăturat enoriaşilor, spiritul iudaic trece din generaţie în generaţie.

   Cea de a treia lumânare de Hanuca a fost aprinsă de cea mai tânără membră a comunităţii, Alesia Munteanu, …de trei ani şi şase luni.. Marele Rabin Menahem Hacohen a vorbit despre rolul comunităţilor mici în menţinerea iudaismului... La  Tecuci este o comunitate mică, dar viaţa spirituală şi culturală a oraşului este bogată cu personalităţi evreieşti, a completat ideea Marelui Rabin prof. Aurel Burlacu, directorul Casei de cultură din oraş. La Sinagoga arhiplină din Piatra Neamţ, ing. Harry Solomon, preşedintele comunităţii, a vorbit despre semnificaţia minunii de Hanuca, simbolul supravieţuirii evreilor şi a arătat că şi în acest oraş s-au înfăptuit două minuni,: s-a reuşit să se obţină fonduri pentru reconstrucţia sinagogii şi s-a terminat restaurarea Sinagogii din lemn care peste scurt timp va fi reinaugurată..După aprinderea celei de a patra lumânări, în cuvântul său, Marele Rabin a explicat semnificaţia Hanucăi – nu sărbătorirea unei victorii militare ci a revenirii Menorei la lumină. Dr.Aurel Vainer, preşedintele FCER, care s-a alăturat Hanuchiadei, a arătat că minunea Hanucăi se poate considera un simbol al minunii supravieţuirii evreilor şi  existenţei statului Israel., a victoriei binelui împotriva răului, a celui slab împotriva celui puternic.


   Restaurarea Sinagogii din lemn, a mai spus domnia-sa, este rezultatul eforturilor preşedintelui comunităţii, Harry Solomon, iar reinaugurarea acesteia va deveni un mare eveniment în viaţa evreimii. FCER va căuta să realizeze şi un muzeu al obiceiurilor evreieşti. Edy Kupferberg, a subliniat că şi pe vremea Macabeilor, ca şi acum s-au făcut şi se fac eforturi pentru menţinerea iudaismului. Pastorul adventist Emanoil Sălăjan a vorbit despre semnificaţia luminii pentru cele două culte, iar  Gheorghe Ocneanu, fostul primar al oraşului, despre buna convieţuire a diferitelor etnii la Piatra Neamţ şi despre relaţiile care s-au creat cu oraşele Kyriat Malahi şi Lud din israel. Un frumos program de cântece tradiţionale, evreieşti şi israeliene a fost prezentat de formaţiunea Macabeii, compusă din elevii Liceului “Victor Brauner” şi ai Şcolii Dumbrava Roşie, formaţiune care a obţinut un succes excepţional la Festivalul “Euroiudaica” de la Sibiu..La Sinagoga din Focşani, în prezenţa preşedintelui comunităţii, prof.Mircea Rond şi a enoriaşilor, a fost aprinsă a patra lumânare într-o hanuchie făcută de copii.. Marele Rabin, Menahem Hacohen a vorbit despre importanţa copiilor, a  tinerei generaţii în păstrarea şi transmiterea valorilor iudaice, în menţinerea vieţii evreieşti. Această idee ne face optimişti şi ne dă speranţe în reînvierea micii comunităţi din Focşani, a spus domnia-sa..Hanuca semnfică o nouă inaugurare, lumină, a spus, la rândul său dr.Aurel Vainer.. Istoria poporuli evreu este însoţită de lumină şi obligaţia de a duce lumină către alte popoare ale lumii, a arătat preşedintele FCER. O delegaţie compusă din Prim Rabinul Shlomo Sorin Rosen, Secretarul General al FCER, ing. Albert Kupferberg şi Mirela Asman, şef al sectorului Dezvoltare Comunitară au participat de Hanuca la evenimentele organizate cu această ocazie in oraşele Ploieşti,Brasov, Targu Mureş, Cluj Napoca şi Sibiu.  . În toate aceste comunităţi, manifestarea a început, în mod tradiţional, cu rostirea de către Prim Rabinul Shlomo Rosen a rugăciunii pentru România şi pentru Israel, pentru pace şi pentru o soartă bună a celor care locuiesc în aceste ţări.Participantii au apreciat elocinţa tânărului rabin.  Acesta s-a referit la semnificaţia metaforică a lumânării şi a felului simbolic în care aprindem luminile Hanukiei. El a explicat ca acest gest reflectă diversele niveluri ale creşterii spirituale dar el este aplicabil deopotrivă pentru individ, familie şi comunitate.Din cuvântul său am mai reţinut şi sensul ideii de miracol în Sărbătoarea de Hanuca. Ne referim mereu la faptul că aceasta are o dublă semnificaţie – victoria militară şi faptul că acea candelă cu ulei pur a ars timp de opt zile. Dar, aşa cum sublinia Shlomo Sorin Rosen, ar trebui să ne gândim că, de fapt, prima minune a fost că Macabeii au căutat şi au găsit candela în Marele Templu devastat. Ei au avut puterea să se dedice spiritualităţii în acele momente de luptă şi supravieţuire, ştiind că Cel care i-a condus prin istorie este Dumnezeu. Tot Prim Rabinul Shlomo Rosen afirma că Macabeii au celebrat în acel prim an al victoriei lor şi ultima sărbătoare de opt zile pe care din cauza pângăririi nu au putut-o retrăi – Sukotul. Sărbătoarea Corturilor, care durează tot opt zile, i-a adus pentru prima oară împreună pe Macabei, după victoria lor militară. O altă valoare a acestei sărbători este universalitatea ei  - fapt subliniat de Rabinul Rosen în special la Ploieşti, unde chiar înscrisul de pe frontispiciul sinagogii vorbeşte despre deschiderea către toţi oamenii a Iudaismului. Secretarul General al FCER ing. Albert Kupferberg a transmis mesajul Federaţiei şi s-a referit în toate oraşele– la impotanţa pe care o are această sărbătoare în memoria poporului evreu. În cuvântul său, domnia-sa a evocat şi recentele alegeri parlamentare, care au înregistrat un număr impresionant de mare de votanţi pentru candidadut minorităţii evreieşti pentru Parlamentul României. Faptul că în toate aceste oraşe au fost persoane – nu doar evrei – care au votat pentru reprezentantul comunităţii evreieşti este încă o dovadă că această candelă modernă a Iudaismului continuă să ardă şi în această ţară.Domnia-sa a subliniat în cuvântul său esenţa acestei sărbători, victoria Monoteismului, cea care a schimbat practic cursul istoriei lumii din acele timpuri până în zilele noastre. Traseul delegaţiei a început la Ploieşti, o comunitate mică dar în care chiar prezenţa la sărbătorire a viceprimarului urbei, Carmen Dumitru, şi al altor intelectuali ai oraşului, a confirmat continuitatea acestei obşti în mijlocul familei oraşului. Semnificaţia sărbătorii a fost descrisă  celor prezenţi de preşedinta comunităţii, Adela Herdan iar tinerii Andi Herdan şi Sheyla David au aprin lumânările tradiţionale.


  Un cvartet al liceului de muzică din localitate a adus în faţa celor prezenţi câteva melodii tradiţionale, intonate cu sensibilitate şi pregătite special pentru acest eveniment. Sărbătoarea luminilor a adus împreună la Braşov membri ai acestei comunităţi şi oaspeţi ai săi din rândul autorităţilor oraşului şi a cultelor conlocuitoare. În debutul unei seri memorabile – în care a fost inaugurat noul Restaurant Kasher al comunităţii, cu circuit public- preşedintele comunităţii evreieşti din Braşov, ing. Tiberiu Roth a salutat asistenţa şi a subliniat multiplele valenţe ale acestei sărbători. Corul, formaţia vocală şi cea instrumentală a comunităţii au oferit cu acest prilej un adevărat spectacol celor prezenţi în impetuoasa sinagogă braşoveană. Un moment cu totul special l-a reprezentat, însă, deschiderea propriu-zisă a Restaurantului Kasher.La Târgu Mureş, preşedintele comunităţii Alexandru Ausch a aprins lumanarile de Hanuca . Participanţii la manifestare au fost atat membrii comunitatii cât şi oaspeţi, care împreună au reuşit să umple sinagoga. Manifestarea a continut si un concert de muzica evreiasca. Ceaiul şi gogoşile calde au încălzit atmosfera, desăvârşită şi de vocile calde ale celor care au interpetat muzică evreiască tradiţională.La Cluj Napoca, Presedintele comunităţii evreilor din Cluj Napoca,  Emerich Roza a salutat asistenţa, compusă din membri şi oaspeţi ai comunităţii. Lumânările tradiţionale au fost aprinse de tânărul Dorian Horowitz. Cu ocazia Sărbătorii Luminilor, a evoluat atât corul comunităţii cu melodii tradiţionale în limbile ebraică, idiş şi ladino cât şi formaţia de muzică klezmer „Mazel Tov”. Tineri bunici, soţii Socea, au cântat o melodie alături de nepoţica lor venită în vizită din Israel. Am avut bucuria să îl revedem şi să dialogăm cu profesorul Gabriel Goldner, aflat în mijlocul celor veniţi la celebrare. La Sibiu, o comunitate foarte restrânsă numeric, a aşteptat cu mare emoţie sosirea delegaţiei de la Bucureşti .Oaspeţi din Israel şi prieteni din localitate ai comunităţii au fost de asemenea alături la acest eveniment in jurul unei mese organizata de dna. Raveca Deutch secretara comunitatii. Micuţul Natham Schmutza, de 15 luni,  aprins impreuna cu rabinul Sorin Shlomo Rosen lumânările de hanuca, fiind o bucurie specială faptul că după mulţi ani acest gest a fost făcut de un nou membru al comunitatii. Familia Schmutz a devenit membra a CE Sibiu in anul 2008 odata cu inceperea serviciului la Consulatul German. La manifestare a participat dna. Beatrice Ungar ziarista la Hermannstadter Zeitung, dl. Profesor Francu, membru afiliat al CE Sibiu. In comunităţile din vestul şi nord-vestul României au participat la sarbatoarea de Hanuca directorul JDC pentru România, Israel Sabag şi vicepreşedintele DASM, Attila Gulyas. Aşa cum sublinia reprezentantul JDC la finalul unui drum care a cuprins comunităţile evreieşti din Baia Mare, Dej, Arad, Oradea, Sighetu Marmaţiei şi Satu Mare pentru domnia-sa a fost deosebit de emoţionant să onoreze tradiţia Hanukiadelor, inaugurată cu decenii în urmă de Şef Rabinul Moses Rosen. Membri comunităţilor în general şi în special cei ce fac parte din obştile care au rămas foarte restrânse numeric aşteaptă cu nerăbdare acest eveniment.


 Chiar dacă doar doi oaspeţi, ei au încercat să aducă o bucurie suplimentară la festivităţile pregătite cu grijă în toate aceste comunităţi. Atât Israel Sabag cât şi Attila Gulyas au vorbit despre semnificaţia minunilor de Hanuca. In Baia Mare si Dej ei au prezentat şi un film referitor la aprinderea luminilor hanukiei în diverse colţuri ale lumii, de oameni faimoşi sau în contexte diferite. Periplul a edebutat la Baia Mare unde preşedintele comunităţii Nachman Şalic a reuşit să mobilizeze persoane de toate vârstele să participe la acest eveniment. A fost un prilej pentru a fi împreună, într-un mediu primitor.Pentru comunităţile evreieşti din Oradea şi Arad, Hanuca este prin tradiţei un mare eveniment, la care se se reuneşte nu doar familia evreiască ci şi toţi oaspeţii, reprezentanţi ai cultelor, administraţiei şi intelectulităţii din localitate. Preşedintele comunităţii evreieşti orădenene, ing. Felix Koppelmann este un neobosit artizan al marilor evenimente. La festivitate au luat cuvantul atat episcopul crestin ortodox cat si cel evanghelic. Şi cu acestă ocazie, corul comunităţii a reuşit să emoţioneze asistenţa cu repertoriul ales. Cu aceeaşi ocazie, tinerii din cadrul Centrului Comunitar Evreiesc au pegătit un program special, interactiv, în care i-au invitat pe participanţi să se implice într-o competiţie care să le stimuleze curiozitatea şi să le reîmprospăteze cunoştinţele referitoare la celebrarea de Hanuca. Preşedintele comunităţii evreilor din Arad, ing. Ionel Schlesinger  l-a avut cu această ocazie alături şi pe rabinul Abraham Ehrenfeld cu ocazia celebrării de Hanuca. Atât corul comunităţii cât şi corul liceului de muzică, devenit deja un oaspete obişnuit, cu un repertoriu special pregătit pentru sărbăorile evreieşti, au încântat asistenţa adunată în cantina comunităţii, care a devenit în ultimii ani şi spaţiu de rugăciune zilnică.Un moment deosebit trăit de Israel Sabag în decursul acestei călătorii a fost faptul că a putut aprinde la Satu Mare lumina marii hanukii aflate în curtea sinagogii. Această lumină revărsată în stradă, care atestă curajul şi rezinstenţa evreilor în a-şi afirma credinţa, a fost o clipă cu totul special a cărei semnificaţie a fost primită cu bucurie atât de preşedintele comunităţii, Nicolae Decsei, cât şi de toţi membri comunităţii care ţinut să imortalizeze această secvenţă. 


    De mentionat ca la Satu Mare in primele 3 seri de Hanuca a fost invitat sa oficieze un rabin din Ungaria.La Dej, preşedintele comunităţii, Iosif Farcaş,  i-a salutat atât pe membrii comunitatii cât şi oaspeţii: delegatia din Bucureşti. at şi membrii ai comunitatii din Bistriţa care au venit să celebreze alături de cei din comunitatea vecină, pentru a reuni aceste două mici familii iudaice.La Sighet, comunitatea s-a pregătit cu melodii, bucate tradiţionale şi o primire caldă a oaspeţilor... Preşedintele comunităţii Hary Marcus, reprezentanţii tuturor generaţilor prezenţi la eveniment, invitaţii din Israel au avut oportunitatea să fie comeseni într-o caldă celebrare a sărbătorii victoriei luminii asupra întunericului faptei şi gândului. In seara zilei de 21 decembrie a.c. a avut loc, in cadrul- Sinagogii din cartierul Iosefin, ceremonia de deschidere a sarbatorii de Hanuca in Timisoara, ceremonie care s-a desfajurat in prezenta a 178 persoane, printre care au fost prezenti absolut toti şefii cultelor religioase din Timişoara, precum şi Prefectul judetului impreuna cu cu sotia si Primarul Municipiului Timisoara - cu sotia.Presedintele comunitatii Dr. Paul Costin a dat apoi citire mesajelor de Hanuca primite din partea Presedintelui FCER Dr. Aurel Vainer şi respectiv a Rabinului Slomo Sorin Rosen.Conform obiceiului, Oficiantii de Cult au inceput prin a citi rugaciunile pentru Romania şi pentru Statul Israel. Apoi, un copil a aprins prima luminare, timp in care corul tinerilor evrei a cantat cantece specifice de Hanuca.Au luat apoi cuvantul, pentru a transmite urarile de Hanuca, urmatoarele personalitati: Mitropolitul  Banatutui — Dr. Nicolae Comeanu,  Episcopul Romano-catolic - Martin Roos, Episcopul Greco-calolic - Alexandru Mesian, Pastorul Penticostal - Constantin Ledntiuc, Prefectul Judejului - ing. Ovidiu Draganescu, Primarul Municipiului Timisoara - ing. Gh. Ciuhandu.Conform traditiei, tuturor celor prezenti li s-au oferit; gogosi, ceai si 2 feluri de vin.In data de 22 decembrie, Presedintele comunitatii Timisoara Dr. Paul Costin, in numele Federatiei si al Comunitatii, a participat la sarbaioarea de   Hanuca in orasele Lugoj si Resita, sarbatoarea fiind oficiata conform cerenionialului traditional. Impreuna cu domnia sa a participat si corul CE Timisoara, care a cantat cantecele traditionale de Hanuca.La Lugoj au participat 56 persoane. printre ei fiind si evreii din Caransebes. iar la Resita au fost prezenle 69 persoane. Hanukiada "moldoveneasca" a fost organizata de Arina OrensteinDelegatia a fost formata din 4 membri Dana Cretu, David Leventer, Marius Meer si Arina Orenstein a trecut prin patru orase Radauti, Suceava, Barlad si Husi. Radauti: Ca intotdeauna la Radauti au fost primiti cu drag! Preparatele traditionale nu au lipsit astefl ca toata lumea, evrei si neevrei, au putut sa guste din minunatele suvganiot si nu numai. Ne-am bucurat de prezenta primarului si a altor oficialitati din Raduti! Hanukiada noastra a inceput la Radauti intr-o sala de conferinte a unui hotel, frumos organizat si foarte multa lume. Peste 50 de oameni au cantat alaturi de noi Hava Naghila si au trait emotiile aprinderii celei de-a doua lumanari de Hanuka in prima zi de Hanukiada. Dl presedinte de la Radauti ne-a ajutat si ne-a primit cu cea mai mare caldura posibila si a facut ca Hanuka din Radauti sa fie o minunea radauteana.Suceava: Suceava, o comuniate frumoasa, o camera calduroasa si cateva femei care au pregatit cele mai traditionale si cele mai bune bucate! Suceava ne-a asteptat, dupa o mica intarziere cu o caldura, care venea direct din sufletele oamenilor.. Toata lumea si-a adus aminte de copilarie cantand cele mai frumoase cantece idis, aprinzand lumanarelele de Hanuka.


  Presedintele Sorin Golda, a strans peste 30 de oameni si a reusit sa faca o Hanuka de poveste Barlad: A treia zi de Hanuka, a doua zi de Hanukiada am ajuns Barlad. Desi este o comunitate mica, am avut surpriza sa vad o camera plina de batrani si tineri dornici sa isi aminteasca de copilaria lor. Cu ajutorul celor doua tinere din Barlad, Eliza si Alexandra Croitoru am cantat cele mai cunoscute cantece si am reusit sa incalzim sufletele oamenilor cu traditie evreiasca!Husi: Ultima noastra destinatie, Husi. Unde ca intotdeauna, Carla Steinberg si familia ei ne-au asteptat cu drag si ne-au primit in casa lor nu numai pe noi ci si pe toti enoriasii comunitatii. Asa ca intr-o casa simpla si frumoasa, am avut parte de lumanari aprinse, dulciuri, hanuka gelt, cantece, traditii si nu in ultimul rand ne-am simtit evreieste!La Iaşi, comunitatea evreilor a organizat, la 21 decembrie ,în sala de festivităţi, ceremoniile de Erev Hanuca,. Rugăciunile au fost rostite de consilierul cultural Rudolf Rosenberg. Preşedintele comunităţii, ing. Pincu Kaiserman şi secretarulcomunităţii, ing.Abraham Ghiltman au vorbit despre semnificaţia şi istoria sărbătorii Trei adolescenţi, elevi ai cursurilor de Talmud-Tora-Liana Ţucăr, Simona şi Robert Herşcovici au aprins prima lumânare de Hanuca şi au rostit, în limbile ebraică şi română, tradiţionala binecuvântare. Corul tinerilor evrei, a cărui activitate s-a revigorat în ultima perioadă., de la crearea JCC din Iaşi, condus de profesorul Luchian,  a prezentat un program de melodii evreieşti, de poezii, spectacolul de Hanuca încheindu-se cu recitalul profesorului Dorin Cernei, aplaudat cu multă dragoste de public. A urmat un cocktail îmbelşugat cu mâncăruri tradiţionale la care au fost invitaţi toţi cei prezenţiDin pacate, sunt unii batrani care din cauza conditiei fizice nu mai pot veni pana la sinagoga, dar un grup de tineri s-a gandit ca si ei ar trebui sa primeasca in minunea de Hanuka. Astfel ca, pe 24 Decembrie in a patra zi de Hanuka, in timp ce pe la alte usi se auzeau colindatori: Albert Lozneanu, Inna Vladcovschi, Marius Negru si Arina Orenstein au mers la cativa batranei si le-au cantat cantece de Hanuka si bineinteles le-au oferit Hanuka gelt pentru copilul care mai exista in ei! Am mers la 4 batrani, care la inceput nici macar nu au crezut ca o sa venim, sunand la comunitate sa intrebe daca este o pacaleala sau chiar vine cineva la ei! Ne-au primit in casa lor, au cantat alaturi de noi si in ochii lor sclipeau lacrimi de bucurie si speranta ca noi tinerii nu i-am uitat, iar pentru ei asta a fost minuea de de Hanuka. 


Hanuca în alte comunităţi                

   La Craiova, prima lumânare de Hanuca a fost aprinsă în sinagogă în seara zilei de 21 decembrie., de către Salom Armand-Corneliu, în vârstă de nouă ani În prezenţa enoriaşilor şi invitaţilor, prof. univ. dr.Corneliu Sabetay, preşedintele  comunităţii, a vorbit despre importanţa acestei sărbători, rugăciunea fiind rostită de fostul  vicepreşedinte,  Ştefan Ardelean. Comunitatea a oferit o masă festivă pentru participanţi. La Bistrita in prima seara de Hanuca Formatia Mazel Tov din Cluj a sustinut un concert . La Târgovişte, Hanuca pentru neevrei    O frumoasă ceremonie de Hanuca s-a desfăşurat în Sinagoga de la Târgovişte, restaurată de Universitatea Valahia. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Culturală de Prietenie România-Israel şi FCER. În prezenţa rectorului Universităţii “Valahia”, prof univ.dr, Ion Cuciu, a elevilor şi cadrelor didactice de la Şcoala “Smaranda Gheorghiu”, a membrilor Asociaţiei şi a celor cinci  din cei şase evrei care mai trăiesc în oraş, oficiantul de cult Ghidu Bruchmaier a subliniat semnificaţia sărbătorii de Hanuca şi a aprins, împreună cu copiii, cea de a şaptea lumânare.. Prof univ.dr.Ion Cuciu a vorbit despre rolul pe care-l va juca sinagoga în cunoasşterea istoriei evreilor din zonă prin amenajarea unei biblioteci. D-na Mariana Stoica, preşedinta Asociaţiei, Ileana Ghenciulescu, membră în conducerea Asociaţiei, vicepreşedintele FCER, ing. Paul Schwartz, au mulţumit pentru eforturile făcute de Universitate pentru redarea srălucirii sinagogii , un memento al vieţii evreieşti de odinoară de la Târgovişte. O parte a corului de copii dirijată de prof. Mircea Iorgulescu a prezentat un program de cântece evreieşti şi româneşti  Materialul a fost realizat prin prelucrarea materialelor scrise de Eva Galambos, Luciana Friedmann, Arina Orenstein si a informatiilor furnizate de Attila Gyulas si Ghilu Bruckmeier. 

Mirela Asman

Sef Sector Dezvoltare Comunitara si Proiecte de finantare